Pages

ဆိုရွိကိ ကရာေတး 組織空手 Soshiki Karate meaning by- Karate Myint Kywe
ဆိုရွိကိ ကရာေတး


Soshiki Karate Academy LogoSoshiki Karate  ဆိုရွိကိ ကရာေတး 組織空手  Logo ျဖစ္သည္။

ထို့အျပင္ ဆိုရွိကိ ကရာေတး (စနစ္က်သည့္ ကရာေတး) တြင္
·        Kihon (Basics)
·        Kata (Forms)
·        Kumite (Sparring)
·        Kime (The Power of Focusing)
·        အားကစား နွင့္ ခုခံတိုက္ခိုက္ျခင္း ကိုယ္ခံပညာ (စစ္ပညာ) (Sport Karate and powerful combat Karate)
·        သီအိုရီ နှင့် စနစ်ကျသည့်လက်တွေ့ လေ့ကျင့်ခန်း ပြုလုပ်ခြင်း (Training theory and practice) တို့ပါဝင်သည်။

ကရာေတးအသင္းမ်ားကိုကြ်န္းေတာလမ္း စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ နယ္ တြင္လည္းေကာင္း၊ ၃၅၃၊ ၿမိဳ ႔မ ေက်ာင္းလမ္း ..က() ဒဂံု ၿမိဳ ႔မ ေက်ာင္း ဒဂံုၿမိဳ နယ္ တြင္လည္းေကာင္း၊ ျခံအမွတ္-၇၄ စီ အင္လ်ားလမ္း၊ ကမာရြတ္ ၿမိဳ နယ္တြင္လည္းေကာင္း၊ နိုင္ငံျခားဘာသာတကၠသိုလ္ ေနာက္ဘက္ရွိ အင္းလ်ားလမ္း ကမာရြတ္ၿမိဳ နယ္(ဦးဘဘျကီး) ျခံတြင္လည္းေကာင္း၊ ရန္ကုန္ေဆးတကၠသိုလ္ () ျပည္လမ္း လိပ္ခံုးခန္းမ ကမာရြတ္ ၿမိဳ နယ္တြင္လည္းေကာင္း၊ ျခံအမွတ္-၁၀၅ ဟယ္လပင္လမ္း (ယခု ျပည္ေထာင္စုရိပ္သာလမ္း) ဒဂံု ၿမိဳ နယ္ တြင္လည္းေကာင္း၊ ျခံအမွတ္-၃၀ F အင္လ်ားလမ္း ကမာရြတ္ ၿမိဳ နယ္တြင္လည္းေကာင္း တည္ေထာင္ဖြင့္လွစ္ပို့ခ်ခဲ့သည္။ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၊ လူငယ္မ်ားအား ကရာေတးပညာ သာမက ဗုဒၶဘာသာ ၊ယဉ္ေက်းမႈ၊ ကိုယ္က်င့္တရား၊ ကရာေတးအက္သစ္ (Ethics of Karate) စသည္ တို့ကိုလည္း စာေတြ့လက္ေတြ့ ပူးတြဲပို့ခ်ေပးခဲ့သည္။

 ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၊ လူငယ္မ်ားအား ဆိုရွိကိ ကရာေတးပညာသာမက ဗုဒၶဘာသာ၊ ယဉ္ေက်းမႈ၊ ကိုယ္က်င့္တရား၊ ကရာေတးအက္သစ္ (Ethics of Karate) စသည္တို့ကိုလည္း ျပည္တြင္းျပည္ပတြင္ စာေတြ့လက္ေတြ့ ပူးတြဲပို့ခ်ေပးခဲ့သည္။ ေငြေျကးခ်ို့တဲ့သူမ်ားဆိုပါက အခမဲ့ (Free of charge) ကရာေတးသင္ေပးခဲ့သည္။
Myint Kywe (Myoma Myint Kywe) is the founder, chief instructor and principal of the Soshiki Karate Academy since 1978 in Rangoon (Yangon).  Soshiki  Karate techniques was descended directly from the Shotokan karate style 松濤館空手.  Soshiki  literally means " SYSTEM and organization ".Soshiki karate is consists NOT ONLY about sport training and powerful self-defence BUT ALSO build morality, humility, patience, self- discipline, self- control, self- confidence, strength of character, kindness, compassion, forgiveness, truthfulness, and righteousness .
There are different characteristic of  Soshiki karate martial arts. 
Red is signifies of courage. Red is associated with energy, strength, ability, and power. 

White is signifies of purification. White is associated with peace, honesty, truth, politeness, goodness, innocence, clear mind, and cleansing.

The colors and their significance still trace back to the birth of the Soshiki Karate Academy.

When a student of karate hears the term “Soshiki Tiger,” one image comes to mind: the traditional symbol of the TIGER inside the circle which has become representative of Shotokan Karate.

ဆိုရွိကိ ကရာေတး သင္တန္းေက်ာင္း (Soshiki Karate Academy) တြင္ သင္ျကားေသာ နည္းစနစ္မ်ားသည္ ရွိုတိုကန္ (Shotokan Style) နည္းစနစ္မ်ားသာ ျဖစ္သည္။ Soshiki Karate Club ဟုလည္းေခၚသည္။ ထူးျခားသည္မွာ ဆိုရွိကိ ကရာေတးသည္ အားကစား နွင့္ ကိုယ္ခံပညာ  ေလ့က်င့္ခန္း မ်ားသာမက လူတို့တြင္ ထားအပ္ေသာ ကိုယ္က်င့္တရား Morality ေလ့က်င့္ခန္း မ်ားကိုပါ သင္ျကားေလ့က်င့္မႈမ်ားပါဝင္သည္။ ဆိုရွိကိ ကရာေတးတြင္ Kihon, Kata, Kumite သာမက powerful combat training, applied bunkai and applied kumite မ်ား အထူးပါဝင္သည္။ 

(Bunkai (分解), literally meaning "analysis" or "disassembly", is a term used in Japanese martial arts referring to the application of fighting techniques extracted from the moves of a "form" (kata). Bunkai is usually performed with a partner or a group of partners which execute predefined attacks, and the student performing the kata responds with defenses, counterattacks, or other actions, based on a part of the kata. Bunkai is a part of the martial arts which is often neglected). 

ဦးျမင့္ၾကြယ္္ (ၿမိဳ ႔မ ျမင့္ၾကြယ္) မွ ၁၉၇၈ ခုနွစ္တြင္ ဆိုရွိကိ ကရာေတး ကို  တည္ေထာင္ခဲ့ျပီး ဆိုရွိကိ ကရာေတးအသင္း၏ တည္ေထာင္သူ နွင့္ နည္းျပခ်ဳပ္ အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ Soshiki Karate Academy ဆိုရွိကိ ကရာေတးသိပၸံ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာႀကီးအျဖစ္ လည္းေကာင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

စနစ္က်သည့္ ဆိုရွိကိ ကရာေတး တြင္ အေရးပါသည့္ အခ်က္(၁၅) ခ်က္နွင့္ ဖြဲ့စည္းထားပါသည္။

The most common formulation of Soshiki Karate ethics are the fifteen precepts: 


(၁) စိတ္ထားျဖူစင္ျခင္း (Purification of Mind)
(၂) ယဉ္ေက်းျခင္း (Courtesy)
(၃) ရိုးသားေျဖာင့္မတ္ျခင္း (Honesty)
(၄) နည္းစနစ္က်ျခင္း (Systematisation)
(၅) ကိုယ္က်င့္သီလေကာင္းျခင္း (Morality)
(၆) ေမတၱာစိတ္ရွိျခင္း (Loving kindness)
(၇) ကရာေတးပညာထူးခြ်န္ျခင္း (Skill in Karate)
(၈) သည္းခံျခင္း (Patience or forbearing)
(၉) အေကာင္းျမင္ဝါဒက်င့္သံုးျခင္း (Optimism)
(၁၀) မိမိကိုယ္မိမိ စိတ္တည္ျငိမ္စြာထိန္းခ်ူပ္နိုင္ျခင္း (Self- control)
(၁၁) ကိုယ္ခ်င္းစာတရားရွိျခင္း (Sympathy)
(၁၂) သတၱိေကာင္းျခင္း (Courage)
(၁၃) ေနွာက္ယွက္ထိပါးသူ ရန္သူကိုကြ်မ္းက်င္စြာ တိုက္ခိုက္ျခင္း (counterattack to enemies)
(၁၄) ခြင့္လွြတ္ျခင္း (Forgiveness)
(၁၅) သီအိုရီ နွင့္ လက္ေတြ့ ေပါင္းစပ္ေလ့က်င့္ျခင္း (Theoretical knowledge and practical skill)


စာေတြ႔ Theory ႏွင့္ လက္ေတြ႔ Practical အခ်ိဳးညီညီ  စုစုစည္းစည္း လုပ္တတ္ဖို႔ ျပည့္စံုကၽြမ္းက်င္ဖို႔ လိုသည္


ကၽြန္းကိုင္းမွီ၊ ကိုင္းကၽြန္းမွီ ဆုိေသာစကားအရ  စာေတြ႔ Theory ႏွင့္ လက္ေတြ႔ Practical တို႔သည္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု အျပန္အလွန္ ဆက္သြယ္၊ မွီခို၊အက်ိဳးျပဳလ်က္ ရွိပါသည္။ ၂ မ်ိဳး စလံုး ျပည့္စံုကၽြမ္းက်င္လ်ွင္
အေကာင္းဆံုးျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ကရာေတးပညာတြင္ သာမက ဘာသာေရး၊ သာသနာေရး အပါအဝင္ ပညာရပ္နယ္ပယ္အသီးသီးတို႔တြင္အျပန္အလွန္
ဆက္သြယ္အက်ိဳးျပဳလ်က္ရွိၿပီး လြန္စြာအေရးႀကီးလွပါသည္။
စာေတြ႔ လက္ေတြ႔ ေပါင္းစပ္ အားကုိးၾကပါ။  စာေတြ႔ လက္ေတြ႔ ေပါင္းစပ္ဆင္ျခင္မွ စစ္မွန္ေသာေအာင္ျမင္ျခင္း ကုိ ရရွိနုိင္ေပမည္။  စစ္မွန္ေသာ စာေတြ႔ လက္ေတြ႔ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ မျပဳသမ်ွ၊ ေအာင္ျမင္ျခင္းႏွင့္ အလွမ္းေဝးေနမည္ ျဖစ္သည္။  စာေတြ႔၊ လက္ေတြ႔ (Theory and Practice) ကို ေပါင္းစပ္ ေလ့က်င့္ႏိုင္ဖုိ႔ သတိ ျပဳၾကေစခ်င္ပါသည္။ စာေတြ႔-လက္ေတြ႔ ဆက္စပ္ လုပ္တတ္ဖို႔လိုသည္။ စနစ္တက် လုပ္တတ္ဖို႔လိုသည္။ အခ်ိဳးညီညီ  စုစုစည္းစည္း လုပ္တတ္ဖို႔လိုသည္။