Pages

ကရာေတး (Sport Karate and COMBATIVE real Karate) By - ၿမိဳ႕မ ျမင့္ၾကြယ္ Karate Myint Kywe

ကရာေတး (Sport Karate and COMBATIVE real Karate

                                                                           ၿမိဳ႕မ-ျမင့္ၾကြယ္

 

ကရာေတးသည္ လူဆိုး၊ လူယုတ္မာ၊ လူမသမာ၊ ရန္သူတို႔၏ ေဘးမွ အကာအကြယ္ အေစာင့္အေ႐ွာက္ေပးမည့္၊ အသက္ႏွင့္အရွက္၊ စည္းစိမ္ဥစၥာတို႔ကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးမည့္ ပညာရပ္ေကာင္းျဖစ္သည့္အျပင္ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္၊ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ မိတ္ေဆြေကာင္း၊ အေဖာ္မြန္ ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္လာေရာက္ထိပါးသူမ်ားကိုသာ ခုခံကာကြယ္တန္ျပန္တိုက္ခိုက္ျခင္းျဖစ္ျပီး၊ ၄င္းထိပါးသူမ်ားအား အက်ိုးနစ္နာေစရန္ ရည္ရြယ္တိုက္ခိုက္ျခင္း မရွိရေပ။ 

မိမိမွ ျကိုတင္ တိုက္ခိုက္ျခင္း မဟုတ္ပဲ မိမိအား လာေရာက္ထိပါးမွသာ တုန့္ျပန္ကာကြယ္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ကရာေတး တတ္လွ်င္ မိမိထက္ အင္အား ဗလ သာသည္လည္းျဖစ္ေစ၊ လက္နက္သာသည္လည္းျဖစ္ေစ၊ တေယာက္ထက္မ်ားသည့္ ရန္သူကိုလည္းျဖစ္ေစ ေကာင္းစြာ ခုခံကာကြယ္တန္ျပန္တိုက္ခိုက္နိုင္သည္။ 

ယေန႔ကမၻာေပၚတြင္ရွိေသာ ကိုယ္ခံပညာရပ္မ်ားအနက္ ကရာေတးပညာသည္ လြန္စြာထင္ရွားလွသည္။ တ႐ုတ္ျပည္ ေရွာင္လင္ Temple၊ အိုကီနာဝါကၽြန္းႏွင့္ ဂ်ပန္ျပည္မွ အေျခခံေပၚထြန္းလာခဲ့ေသာ ကိုယ္ခံပညာရပ္ျဖစ္ၿပီး လူႀကီးလူငယ္မေရြး၊ ေယာက်ၤားမိန္းမ မေရြး ေလ့က်င့္သင္ယူႏို္င္ေသာ အားကစား (sport) ႏွင့္ တိုက္ပြဲဝင္စစ္ပညာ (combat martial arts) ေပါင္းစပ္ထားေသာ လက္နက္မဲ့ကိုယ္ခံပညာတစ္ရပ္လည္းျဖစ္သည္။     

COMBATIVE ကရာေတး (Real ကရာေတး) သည္ လက္ေရာက္ထိပါးေစာ္ကားမႈမ်ားကို မခံလိုသူ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီး၊ ကေလးသူငယ္ ပါမက်န္ အကာအကြယ္ အေစာင့္အေ႐ွာက္ေပးမည့္ မိတ္ေဆြေကာင္း၊ အေဖာ္မြန္ ျဖစ္သည္။  အဆင့္ျမင့္ျမင့္ ကၽြမ္းက်င္လာသည္ႏွင့္အမွ် ပညာအဆင့္ ျမင့္မားလာၿပီး  ဇြဲ႐ွိ႐ွိျဖင့္ ႀကိဳးစားေလ့က်င့္ႏိုင္ပါက အေရးႀကံဳလွ်င္ အမွန္တစ္ကယ္ပင္ သက္လံုေကာင္းႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။  လူတိုင္းအတြက္ အေရးႀကံဳလွ်င္ အားကိုးဖြယ္ရာ ထူးျခားအဆင့္ျမင့္လွေသာ နည္းလမ္း အသြယ္သြယ္ ပါ႐ွိပါသည္။ ခ်က္ေကာင္း တိုက္ကြက္မ်ား vital points to hit in a fight (pressure point fighting)၊ အေကာင္းဆံုးႏွင့္ အထိေရာက္ဆံုးနည္းမ်ား၊ ကိုင္ေပါက္နည္းမ်ား၊ တစ္ခ်က္လြတ္ Powerful ထိုးနည္း ကန္နည္းမ်ား၊ တိုက္ခိုက္႐ုန္းထြက္နည္းမ်ား၊ လိမ္ခ်ိဳး ဖမ္းခ်ဳပ္နည္းမ်ား၊ ေျခလက္ပူးတြဲ၍ လွ်ပ္တစ္ျပက္ Combat တိုက္ခိုက္နည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ Real ကရာေတး သည္ မည္သည့္ ရန္သူကိုမဆို အက်ိဳး၊ အပဲ့၊ အေသ၊ အနာ တိုက္ခိုက္ပစ္ႏိုင္ေသာ ပညာမ်ား ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိ၌ တစ္ကယ့္ေဘးႏွင့္ ရင္မဆိုင္ရဘဲႏွင့္ Powerful Karate ကို အသံုးမျပဳသင့္။ အေပ်ာ္လံုးေထြး သတ္ပုတ္ရာ၌ Powerful Karate ကို အသံုးမျပဳသင့္။ Powerful Karate (Combative) ကို တစ္ကယ့္ရန္ပြဲမ်ား၌သာ အသံုးျပဳသင့္သည္။  လက္ေတြ႕ႏွင့္ သေဘာတရားမ်ား ေပါင္းစပ္ကာ အသံုးျပဳသင့္သည္။   

ကၽြန္းကိုင္းမွီ၊ ကိုင္းကၽြန္းမွီ ဆုိေသာစကားအရ စာေတြ႔ Theory ႏွင့္ လက္ေတြ႔ Practical တို႔သည္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု အျပန္အလွန္ ဆက္သြယ္၊ မွီခို၊အက်ိဳးျပဳလ်က္ ရွိပါသည္။ ၂ မ်ိဳး စလံုး ျပည့္စံုကၽြမ္းက်င္လ်ွင္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ကရာေတးပညာတြင္ သာမက ဘာသာေရး၊ သာသနာေရး အပါအဝင္ ပညာရပ္နယ္ပယ္အသီးသီးတို႔တြင္အျပန္အလွန္
ဆက္သြယ္အက်ိဳးျပဳလ်က္ရွိၿပီး လြန္စြာအေရးႀကီးလွပါသည္။


စာေတြ႔ လက္ေတြ႔ ေပါင္းစပ္ လုပ္တတ္ဖို႔လိုသည္။ စာေတြ႔ လက္ေတြ႔ ေပါင္းစပ္ေလ့က်င့္မွ စစ္မွန္ေသာေအာင္ျမင္ျခင္းကုိရရွိနုိင္ေပမည္။  စစ္မွန္ေသာ စာေတြ႔ စစ္မွန္ေသာလက္ေတြ႔ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ မျပဳသမ်ွ၊ ေအာင္ျမင္ျခင္းႏွင့္ အလွမ္းေဝးေနမည္ ျဖစ္သည္။  စာေတြ႔၊ လက္ေတြ႔ (Theory and Practice) ကို ေပါင္းစပ္ ေလ့က်င့္ႏိုင္ဖုိ႔ သတိ ျပဳၾကေစခ်င္ပါသည္။ စာေတြ႔-လက္ေတြ႔ ဆက္စပ္ လုပ္တတ္ဖို႔လိုသည္။ စနစ္တက် လုပ္တတ္ဖို႔လိုသည္။ အခ်ိဳးညီညီ  စုစုစည္းစည္း လုပ္တတ္ဖို႔လိုသည္။
ကရာေတး က်င့္စဉ္မ်ားကိုယေန့ေခတ္တြင္ ကိုယ္ခံပညာစစ္ပညာ
Martial arts 格闘技) အသြင္ႏွင့္အားကစားကိုယ္ခံပညာတစ္ခု
အသြင္အျဖစ္တစ္ကမၻာလံုးမွ လက္ခံေလ့လာေနျကျပီ ျဖစ္သည္။