Pages

This is truly Karate これは本当に空手です - Myoma Myint Kyweစစ္မွန္ေသာ ကရာေတးဆိုသည္မွာ…….
This is truly Karate
これは本当に空手です

Researched by- Myoma Myint Kywe
ဆိုရွိကိ ကရာေတးအသင္း နည္းျပခ်ဳပ္ 
ဦးျမင့္ၾကြယ္ ( ၿမိဳ ႔မ ျမင့္ၾကြယ္ )
システム 組織 空手ヘッドマスタ
松濤館 、システム (組織) 空手 主任教師
                                      作家、歴史家,ビルマ(ミャンマー)


 


ရပ္ကြက္မွာျဖစ္ေစ၊လမ္းမွာျဖစ္ေစ၊ ေက်ာင္းမွာျဖစ္ေစ လူတစ္ခ်ိဳ႕က ကရာေတးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေစာ္ကားေမာ္ကား ေနာက္ေျပာင္သေရာ္တတ္သည္ကို သတိျပဳမိသည္။ တစ္ခ်ိဳ႕ ကေတာ့ သူငယ္ခ်င္းအခ်င္းခ်င္း ခင္မင္လို႔ ေနာက္ျခင္း ျဖစ္ၿပီး တစ္ခ်ိဳ႕ကေတာ့ လူကို ရန္စခ်င္သည့္သေဘာ၊ ေစာ္ကားခ်င္ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ေျပာဆိုျခင္းျဖစ္သည္။


ဥပမာ- မင္းသိုင္းတတ္တယ္ ဟုတ္လား။ မင္း ကရာေတးတတ္တယ္ ဟုတ္လား။ ကြန္ဖူး/ တိုက္ကြမ္ဒို တတ္တယ္ဆိုရင္ မင္းကိုငါ ဓားနဲ႔ ထိုးၾကည့္မယ္၊ ခုတ္ၾကည့္မယ္။ မင္းေရွာင္ႏိုင္ မလား။ ေရွာင္ႏိုင္တယ္ဆိုရင္ အခု ငါခုတ္လိုက္မယ္၊ ဓားသြားယူလိုက္ဦးမယ္။ အုတ္နီခဲနဲ႔ ထုမယ္။ မင္းေရွာင္ႏိုင္မလား။” …. ဟူ၍ တစ္မ်ိဳး၊မင္းကို ငါတုတ္နဲ႔႐ိုက္တာကို၊ ဓားနဲ႔ခုတ္ တာကို မင္းေရွာင္ႏိုင္တယ္၊ ခုခံႏိုင္တယ္ ထားဦး၊ မင္းကိုငါ ေသနတ္နဲ႔ ပစ္သတ္မယ္ကြာ၊ အေျမွာက္နဲ႔ ပစ္မယ္၊ လက္ပစ္ဗံုးနဲ႔ပစ္မယ္ဆိုရင္ မင္းက်ည္ဆံ၊ လက္ပစ္ဗံုးတို႔ကိုေတာ့ 
ေရွာင္ႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ မင္းသံုးထပ္တိုက္ေပၚကေန မခုန္ခ်ရဲပါဘူး။ မင္းခုန္ခ်ရဲတယ္ ဆိုရင္ အခုခ်က္ခ်င္း ခုန္ခ်ျပေလ။” ….. ဟူ၍ တစ္ဖံု စသည္ျဖင့္ ေနာက္ေျပာင္သလိုလို၊ ရန္စ သလိုလို ရန္စကား ေျပာဆိုေလ့ရွိပါသည္။ 

ဤသည္မွာ စစ္မွန္ေသာ ကရာေတး၏ ability of karate and efficiency of karate အစြမ္းသတၱိႏွင့္ ထိေရာက္ေသာစစ္မွန္ေသာ စြမ္းအား Powerful Karate and explosive power of Karate ကို တကယ္မသိ၍သာ ေျပာဆိုျခင္း ျဖစ္သည္။ 
ဤကဲ့သို႔ ေစာ္ကားေမာ္ကား ေျပာဆိုျခင္းမွာ လြန္စြာဝမ္းနည္းဖြယ္ရာ ေကာင္းလွသည္။ ထိုသူတို႔၏ အသိဉာဏ္ႏွင့္ ပညာအဆင့္အတန္း နိမ့္က်ေၾကာင္းလည္း သတိျပဳႏိုင္သည္။

ရန္ျဖစ္႐ံုသက္သက္ ဆိုရင္ ကရာေတး သင္စရာလည္း မလိုပါ၊ သိုင္းသင္စရာမလိုပါ၊ ကြန္ဖူး သင္စရာမလိုပါ၊ ကိုယ္ခံပညာမ်ား တတ္စရာလည္း မလိုပါ။ 

မိမိ၏ အရွက္ကိုျဖစ္ေစ၊ အသက္ႏွင့္ စည္းစိမ္ဥစၥာတို႔ကို ျဖစ္ေစ ထိခိုက္နစ္နာမႈ ရွိေသာအခါမွသာ၊ အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သည့္ အခါမွသာ ကရာေတးပညာကို အသံုးျပဳ ခြင့္ရွိသည္။ power control systems  ရွိသည္။ ေနရာတကာတိုင္း ကရာေတးပညာကို 100% maximum power အသံုးျပဳ ခြင့္ရွိပါ

သာမန္အားျဖင့္ မိမိအသက္ ကို ထိခိုက္နစ္နာေစရန္ သံုးႀကိမ္သံုးခါ ေစာ္ကားရန္ျပဳသူကိုသာ တံု႔ျပန္ေခ်မႈန္းေလ့ရွိသည္။ မည္သူ႔ကိုမဆို အတတ္ႏိုင္ဆံုး သည္းခံပါ၊ ျပႆ     နာကိုေရွာင္ရွားပါ၊ ရန္ကို ေရွာင္ရွားပါ စသည္ျဖင့္ အဆံုးအမ လမ္းညႊန္မႈမ်ားသည္ စစ္မွန္ေသာ ကရာေတးပညာ တြင္ ေရွးေခတ္မွသည္ ယေန႔တိုင္ အထင္အရွားရွိသည္။၁၉၄၂ ခုနစ္ ေနာက္ပိုင္းကာလတြင္ ဂ်ပန္စစ္သားမ်ား သယ္ေဆာင္ လာခဲ့ေသာ ဂ်ဴ ဒို၊ ဂ်ဴ ဂ်စ္ဆု၊ အိုက္ကီဒို၊ ကင္ဒို၊ ကရာေတး တို႔သည္ ျမန္မာနိုင္ငံသို့

စတင္ပ်ံ့နွံ့ေရာက္ရွိခဲ့ပါသည္။ ၁၉၄၂ ခုနစ္ကတည္းက တည္ရွိခဲ့ေၾကာင္း မွတ္တမ္းမ်ားအရ သိရွိရပါသည္။
 
ကရာေတးပညာ သာမက ျမန္မာ့သိုင္း၊ ဂ်ဴ ဒို၊ ဂ်ဴ ဂ်စ္ဆု၊ အိုက္ကီဒို၊ ကင္ဒို၊ ကြန္ဖူး၊ ေရွာင္လင္၊ ဗန္တို၊ တိုက္ကြမ္ဒုိ၊ ျမန္မာ့လက္ေဝွ႔ စေသာ ကိုယ္ခံပညာ အားလံုး တို႔သည္လည္း သူနည္းသူ႔ဟန္ ႏွင့္ သူ  အသံုးဝင္လွသည္၊ တန္ဖိုးရွိလွသည္။  

ကရာေတး ပညာရပ္သည္ ၁၉၆၅ ခုနစ္ ေနာက္ပိုင္းကာလတြင္ ပ်ံ့နွံ့ခဲ့ပါသည္။ 
တကၠသိုလ္ ေကာလိပ္မ်ား၊ အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ား၊ တပ္မေတာ္ နွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕တို႔တြင္ ကရာေတး သင္တန္းမ်ား ေပၚထြန္းခဲ့သည္။

ဂ်ပန္ရိုးရာ ကိုယ္ခံပညာမ်ားကို အာရွလူငယ္ အစည္းအရံုး ၊ တို့ဗမာအစည္းအရံုး ၊ ဗမာ့လြတ္လပ္‌ေရး တပ္မေတာ္ (ဘီ၊ အိုင္၊ ‌ေအ) ၊ ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္ တို႔သည္လည္း ကိုယ္ခံပညာအျဖစ္လည္းေကာင္း ၊ တိုက္ခိုက္ေရးအတြက္လည္းေကာင္း ၊ အားကစားပညာအျဖစ္လည္းေကာင္း ေလ့က်င့္သင္ၾကားခဲ့ပါသည္။
 

အမ်ိုးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး
ဗိုလ္ခ်ုပ္ ေအာင္ဆန္း နွင့္
ဂ်ပန္ ရိုးရာ ကင္ဒို ပညာ

 

စစ္မွန္ေသာနည္းပညာ ကို ေန႔စဥ္ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ေလ့က်င့္ထားေသာ စစ္မွန္ေသာ ကရာေတးပညာရွင္တစ္ဦး (ဝါ) ကိုယ္ခံပညာရွင္တစ္ဦးသည္ မည္သည့္ ရန္သူတစ္ဦး ကိုသာမက လက္နက္ကိုင္ေဆာင္ထားေသာ ရန္သူ တစ္စု ကိုပင္ အက်ိဳး-အကန္း- အေသ ျဖစ္ေအာင္ တိုက္ခိုက္ႏိုင္စြမ္းရွိသည္။ သို႔ရာတြင္ လိုအပ္သေလာက္သာ Limited power and control အတိုင္းအတစ္ခု အေနျဖင့္ အသံုးျပဳခြင့္ရွိသည္။ Victory depends on your daily training ဟူေသာ အဆိုအမိန္႔ရွိသည္။

ကရာေတးတြင္ မိမိကိုယ္မိမိယံုၾကည္ျခင္း( self-confidence)+ ေမတၱာ-ဂရုဏာ (愛情のこもった優し Loving-kindness)+ သည္းခံျခင္း 忍耐 (我慢) patience + မိမိကိုယ္မိမိအားကိုးျခင္း(独立独歩 self reliance)+ အသိဉာဏ္(インテリジェン intelligence)+ လက္ေတြ့က်င့္စဉ္(実習 , 練習 practice) + နည္းစနစ္က်ျခင္း (体系的 空手,  システム ( 組織 ) + စနစ္ (体系的な方 systematic methods) သည္ အလြန္အေရးႀကီးေပသည္။ 


ကရာေတးပညာ တြင္သာမက ျမန္မာ့သိုင္း၊ ဂ်ဴဒို၊ ဂ်ဴဂ်စ္ဆု၊ အိုက္ကီဒို၊ ကင္ဒို၊  ျမန္မာ့လက္ေဝွ ကြန္ဖူး၊ ေရွာင္လင္၊ ဗန္တို၊ တိုက္ကြမ္ဒုိ၊ စေသာ ကိုယ္ခံပညာ အားလံုး တို႔သည္လည္း သူနည္းသူ႔ဟန္ ႏွင့္သူ  အသံုးဝင္လွသည္၊ တန္ဖိုးရွိလွသည္။

ကရာေတး (karate) တြင္ပါေသာ ခရ (kara) သည္ လက္ထဲတြင္ တစ္စံုတစ္ရာ မပါပဲ ဗလာ သက္သက္ျဖင့္ ရန္သူကို ခုခံတိုက္ခိုက္ရေသာ ကိုယ္ခံပညာဟူ၍ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုေသာ္လည္း အမွန္စစ္စစ္ (kara) မူလရည္ရြယ္ခ်က္သည္ လူတို႔တြင္ ရွိၾကေသာ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟ၊ မာန၊ အမုန္းတရား စေသာ မေကာင္းမႈ မ်ိဳးစံုမ်ား မရွိေအာင္၊ မျဖစ္ေအာင္ မိမိစိတ္ကို ဗလာ (empty) ထားရမည္ဟုဆိုသည္။  

စိတ္ကို မေကာင္းမႈ မ်ိဳးစံု တို႔ကို မေတြးေအာင္-မရွိေအာင္၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ဆိုရင္ ဗလာျဖစ္ေအာင္ ထားပါ ဟူေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ပါရွိသည္။ ေျပာဆိုေလ့ရွိပါသည္။

သို႔ရာတြင္ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ ကိုယ္ခံပညာ အနည္းငယ္တတ္ေသာ ( - ႏွစ္) ေလာက္ ကရာေတး နည္းနည္းပါးပါးသင္ၿပီး လူတြင္က်ယ္၊ လူတတ္ႀကီးမ်ား လုပ္ေနေသာ လူငယ္ လူရႈပ္ လူငယ္ တစ္စုေၾကာင့္လည္း ကရာေတး အပါအဝင္ ကိုယ္ခံပညာမ်ား အေလွာင္ေျပာင္ခံ အထင္လြဲခံရသည့္ ျဖစ္ရပ္တစ္ခ်ိဳ႕ကိုလည္း ၾကားသိဖူးပါသည္။ မတတ္တစ္ေခါက္ မိုက္႐ူးရဲ သူတို႔ေတြေၾကာင့္ စစ္မွန္ေသာ ကရာေတးပညာရွင္မ်ား၊ ကိုယ္ခံပညာရွင္မ်ား အေနရ အထိုင္ရ ခက္လွသည္။ စိတ္အေႏွာင့္အရွက္ ျဖစ္ရသည္။ ထိုတတ္ေရာင္ကား လူငယ္မ်ားသည္ သူတစ္ပါးအေပၚ ရန္လိုျခင္း၊ ရန္ျဖစ္ျခင္းသာမက၊ မိမိအိမ္သား ေမာင္ႏွမမ်ားကိုသာမက၊ မိမိလူႀကီး မိဘမ်ားကိုသည္ပင္ မေထမဲ့ျမင္ ျပဳတတ္ေလ့ရွိသည္။

ဒဂံု ကရာေတးအသင္း၊ အဆာဟိ ကရာေတးအသင္း၊ ဟိုက္ကာရီ ကရာေတးအသင္း၊ ဗထူးတပ္မေတာ္ ကရာေတးအသင္း၊ ယူနိုက္တက္ ကရာေတးအသင္း၊ အိုကီနာဝါ ကရာေတး အသင္း၊ တိုက္ဂါး ကရာေတးအသင္း၊ အိုယားမား ကရာေတးအသင္း၊ ဘားမား ကရာေတးအသင္း၊ ဂိုစိုးကု ကရာေတး အသင္း၊ ဂိုဂ်ဴးကု ကရာေတးအသင္း၊ အက္ဆက္ ကရာေတးအသင္း၊ တန္ဆိုင္း ကရာေတးအသင္း၊ ဖူနာကိုရွိ ဂီခ်င္း ကရာေတးအသင္း၊ ဆိုရွိကိ ကရာေတးအသင္း ....စေသာ ကရာေတး အသင္းအဖြဲ႕မ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ရွိုတိုကန္ ကရာေတး စတိုင္နွင့္ က်ိဳရွင္ကိုင္း ကရာေတး စတိုင္ တို႔ကို အဓိကထားျပီး ကစားၾကသည္။ တကၠသိုလ္ ေကာလိပ္မ်ား၊ အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ား၊ တပ္မေတာ္နွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕တို႔တြင္ ကရာေတး သင္တန္းမ်ား ေပၚထြန္းခဲ့သည္။

ဆရာႀကီး ဦးေက်ာ္ညြန္႔၊ ဆရာႀကီး ဦးရစ္ခ်တ္၊ ဆရာႀကီး ဦးစိုးတင့္၊ ဆရာႀကီး ဦးေသာင္းဒင္၊ ဗိုလ္ႀကီးမိုးဟိန္း (ဗထူး)၊ ဆရာ ဦးေမာင္ေမာင္သန္း၊ ဆရာ ဦးျမင့္ၾကည္၊ ဆရာ ဦးစံနီ၊ ဆရာ ဦးဝင္းနိုင္၊ ဆရာ ဦးတင္ဝင္းေအာင္ (ေခၚ) ဆရာ ဦးဖိုးသာေအာင္၊ ဆရာ ဦးစိုးဝင္း (ျမန္မာနိုင္ငံ ကရာေတးဒို အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး)၊ ဆရာ ဦးေအာင္တင္စိန္၊ ဆရာ ဦးေဂးလ္မို စိုးမင္း၊ ဆရာ ဦးေမာင္ေမာင္ဦး၊ ဆရာ ဦးေမာင္ေမာင္ ျမင့္ ဆရာ ဦးေနဝင္း၊ ဆရာ ဦးမင္းလြင္၊ ဆရာ ဦးျမင့္ေအာင္၊ ဆရာ ဦးစိုးဝင္း (ဟိုက္ကာရီ)…..စေသာ ကရာေတး ဆရာ မ်ားသည္ ထင္ရွားခဲ့သည္။ထိုေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကရာေတးဒို အဖြဲခ်ဳပ္ ေအာင္ျမင္စြာ မဖြဲ ့စည္းမွီ ၁၉၈၁ခုႏွစ္ ကာလကတည္းကပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကရာေတးဒို အဖြဲခ်ဳပ္ ဖြဲ႔စည္းႏိုင္ေရးအတြက္ လည္းေကာင္း၊ ကရာေတး ပညာရပ္ႏွင့္ ေလ့က်င့္သူ လူငယ္မ်ား၊ စစ္မွန္ေသာ ကရာေတးပညာကို စနစ္တက် သင္ၾကားႏိုင္ေရးအတြက္ လည္းေကာင္း၊ အားကစားႏွင့္ ကာယပညာဦးစီးဌာနသို ့စာျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ..၁၉၈၁ ေၾကးမံုသတင္းစာ မွ တစ္ဆင့္ ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လံုးသို႔ လည္းေကာင္း၊  ကၽြန္ေတာ္က ဓာတ္ပံုႏွင့္ တကြ ေရးသားတင္ျပအႀကံျပဳခဲ့ပါသည္။ 

  
ကၽြန္ေတာ္၏ သတင္းစာပါ ဤကရာေတး ေဆာင္းပါး သည္ ျမန္မာ့ကရာေတးေလာက အတြက္ Myanmar Karatedo Federation အတြက္ သမိုင္းဝင္ကရာေတး ေဆာင္းပါး Document တစ္ပုဒ္ျဖစ္ခဲ့သည္။

၁၉-၁၉၈၁ ခုႏွစ္တြင္ ကၽြန္ေတာ္ေရးသားျပဳစုခဲ့ေသာ ကရာေတး Thesis: Kihon (基本 ), Kata ( or ), Kumite (組手) " The 3 Ks process of Karate" အား ၁၉၈၁ ခုနစ္တြင္ ဂ်ပန္ ကရာေတး အသင္း (J.K.A) ၏ နည္းျပခ်ုပ္ ဆရာျကီး မာဆာတိုရွိ နာကာရားမား က အသိမွတ္ျပဳ လက္ခံခဲ့သည္။ က်ိုရွင္ကိုင္း (Kyokushin) စတိုင္(Style) သည္ ရွိုတိုကန္ စတိုင္(Style) ျပီးလွ်င္ ဒုတိယေျမာက္ အထင္ရွားဆံုးေသာ ကရာေတး စတိုင္(Style) ျဖစ္သည္။

မည္သည့္ နည္းစနစ္ ကို မည္သို႔သံုးျခင္းက အထိေရာက္ဆံုးျဖစ္မည္နည္း.....! လက္ေတြ႕က်င့္စဥ္၊ အမွန္တရား(real truth) အသိပညာ ၊ ေမတၱာ ၊ သည္းခံျခင္း မ်ား develop ျဖစ္ေစရန္ ရရွိေစရန္ မည္သို႔သင္ၾကားေပးသင့္သနည္း !
Ethics of Karate + အသိပညာ + ကိုယ္က်င့္တရား + လက္ေတြ႕က်င့္စဥ္ကို မည္သို႔ အမွန္ဆံုး ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထား ေအာင္္ သင္ၾကားေလ့က်င့္ေပးမည္နည္း....!
Real ကရာေတးပညာကို မည္သို့ အေကာင္းဆံုး ဆက္လက္ထိန္းသိမ္း
ထားေအာင္ႀကံေဆာင္ မည္နည္း….! မ်ိဳးဆက္သစ္ ကရာေတး လူငယ္မ်ားကို စစ္မွန္ေသာ ကရာေတး နည္းစနစ္မ်ားႏွင့္ ethics of Karate တို႔ကို မည္သို႔ လက္ဆင့္ကမ္း Handover, the process of transferring လုပ္ေဆာင္ေပးမည္နည္း....! စသည့္ အခ်က္မ်ားသည္ ယေန႔ေခတ္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကရာေတးဆရာမ်ား အေလးထား စဥ္းစားလုပ္ေဆာင္ရမည့္အခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။  ကရာေတးပညာေရး နွင့္ပတ္သက္၍ အေလး ထားစဥ္းစား ရမည့္ အခ်က္မ်ား ျဖစ္သည္။

၁၉ ခုႏွစ္ ကာလကတည္းကပင္ ကၽြန္ေတာ္သည္ ဆိုရွိကိ ကရာေတး အသင္းမ်ား၊ I.O.K (Institute of Karate), Soshiki Karate Academy ေက်ာင္းမ်ား တည္ေထာင္ ဖြင့္လွစ္ပို႔ခ်ခဲ့သည္။ 

စမ္းေခ်ာင္း ၿမိဳ ႔နယ္ တြင္လည္းေကာင္း၊ အထက(၂) ဒဂံု ၿမိဳ ႔မေက်ာင္းတြင္ လည္းေကာင္း၊ ျခံအမွတ္-၇၄ စီ အင္လ်ားလမ္း၊ ကမာရြတ္ ၿမိဳ ႔နယ္ တြင္လည္းေကာင္း၊ နိုင္ငံျခားဘာသာတကၠသိုလ္ University of Foreign Languages, Yangon ၏ ေနာက္ဘက္ရွိ ဦးဘဘႀကီး အင္းလ်ားလမ္း ၿခံတြင္လည္းေကာင္း၊ ရန္ကုန္ေဆးတကၠသိုလ္ (၁) University of Medicine 1, Yangon လိပ္ခံုးခန္းမ တြင္လည္းေကာင္း၊ ျခံအမွတ္-၃၀ F အင္းယားလမ္း ကမာရြတ္ ၿမိဳ ႔နယ္္ တြင္လည္းေကာင္း ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၊ လူငယ္မ်ားအား ဖြင့္လွစ္ပို႔ခ်ခဲ့သည္။

ေငြေၾကးခ်ိဳ႕တဲ့သူမ်ားဆိုရင္ Free of charge အခမဲ့ ကရာေတးသင္ေပးခဲ့သည္။ ကရာေတး သာမက ဗုဒၶဘာသာ ယဥ္ေက်းမႈ၊ စာရိတၱက်င့္ဝတ္၊ ယဉ္ေက်းမႈ၊ ကိုယ္က်င့္တရား၊ လူမႈဆက္ဆံေရး၊ စသည္တို႔ကိုလည္း စာေတြ႕လက္ေတြ႕ပူးတြဲပို႔ခ်ေပးခဲ့သည္။

အထူးသျဖင့္ ျမန္မာ့သိုင္းႏွင့္ ကရာေတးပညာရပ္တို႔တြင္ သမထ ထိုင္ျခင္း (meditation) စိတ္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း (mind control) စိတ္ကို စုစည္းျခင္း (mind concentration) စိတ္ကို ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ျခင္း (mind cultivation) မွန္ေသာ သတိရွိျခင္း (right mindfulness) စေသာ ဗုဒၶဘာသာ၏ က်င့္စဥ္တစ္ခ်ိဳ႕ကို မျဖစ္မေန ေလ့က်င့္ရေသာ နည္းလမ္းမ်ား ပါဝင္သည္။

စစ္မွန္ေသာကရာေတးပညာ၏ မူလ ရည္ရြယ္ခ်က္ သည္ အားကစားႏွင့္ ကိုယ္ခံပညာကို စနစ္တက် က်င့္ႀကံရန္ ျဖစ္သည့္အျပင္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ ကာယပိုင္းဆိုင္ရာ နည္းစနစ္မ်ား၊ က်င့္စဥ္မ်ား၊ ႐ိုးသားျခင္း၊ ယဥ္ေက်းျခင္း၊ ခြင့္လႊတ္ျခင္း ႏွင့္ သည္းခံျခင္း ခံယူခ်က္ သေဘာတရားမ်ား ပါဝင္သည္။

ကရာေတးပညာတြင္ မည္သူ႔ကိုမဆို ဘယ္ေသာအခါမွ မိမိက စတင္ၿပီး မတိုက္ခိုက္ရ၊ အၿမဲယဥ္ေက်းရမည္၊ ၾကင္နာတတ္ရမည္၊ ႐ိုးသားရမည္၊ စြမ္းရည္ရွိရမည္ ဟူေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားရွိသည္။

In Karate, there is no first attack!
Karate: begins and ends with courtesy!
Karate: begins and ends with mercy!
Karate: begins and ends with honesty!
Karate: begins and ends with ability!
ဟူေသာ အေျခခံ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားလည္း ရွိသည္။

တိုက္ပြဲ ၁၀၀ ကို ေအာင္ႏိုင္ျခင္းသည္ အကၽြမ္းက်င္ဆံုးမဟုတ္ပါ။
ရန္သူကို မတိုက္ခိုက္ပဲႏွင့္ (ေမတၱာတရား၊ သည္းခံျခင္း၊ ခြင့္လႊတ္ျခင္းျဖင့္) ေအာင္ႏိုင္ျခင္းသည္သာ အကၽြမ္းက်င္ဆံုးျဖစ္သည္။

For to win one hundred victories in one hundred battles is not the acme of skill. To subdue the enemy without fighting is the acme of skill.