Pages

ကမၻာ့ တပ္မေတာ္ ကရာေတး Combative Training သင္တန္းမ်ား နွင့္ Powerful Combat Karate by Karate Myint Kywe ၿမိဳ႕မ ျမင့္ၾကြယ္ ( Myoma Myint Kywe )
ကမၻာ့ တပ္မေတာ္ ကရာေတး Combative Training သင္တန္းမ်ား  နွင့္ Powerful Combat Karate


ၿမိဳ႕မ-ျမင့္ၾကြယ္

Karate Myint Kywe
 (Myoma Myint Kywe)ကရာေတး 空手 (empty hand) လက္နက္မဲ့ ခုခံကာကြယ္ျခင္း
မွာ မိမိအေနျဖင့္ တိုက္ခိုက္သူ၏ မေမွ်ာ္လင့္နိုင္ေသာ တိုက္ခိုက္မႈကို ရုတ္တရက္ လွ်င္ျမန္စြာ ေရွာင္တိမ္းကာ ၄င္းတိုက္ခိုက္သူအား မိမိကို ဆက္လက္မတိုက္ခိုက္နိုင္ေစရန္ ခ်က္ခ်င္း ျပန္လည္ ခုခံထိန္းခ်ုပ္ ကာကြယ္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ street fight ႏွင့္ ground fight မ်ားတြင္ ထိေရာက္စြာ အသံုးဝင္သည္။

ဂ်ပန္ ဘာသာ စကားလံုးကို ျမန္မာအသံထြက္ျဖင့္ ေခၚဆိုထားျခင္းျဖစ္သည္။ မူရင္း ဂ်ပန္ဘာသာ အသံထြက္အတိုင္းေရးပါက ခါရာ့တဲ (or) ကရာေတး ဟု လည္း ေရးသားနိုင္ပါသည္။ စကားလံုးတစ္လံုးစီ ကို ဘာသာျပန္ျကည့္ပါက-
ကရာ မွာ Empty "ဗလာ" ျဖစ္၍၊
ေတး မွာ Hand "လက္" ဟု အဓိပၸါယ္ရပါသည္။
မိမိမွ ျကိုတင္ တိုက္ခိုက္ျခင္း မဟုတ္ပဲ မိမိအား လာေရာက္ထိပါးမွသာ တုန့္ျပန္ကာကြယ္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။  

COMBAT Karate (REAL Karate) ကရာေတး ကိုယ္ခံပညာတတ္လွ်င္ မိမိထက္ အင္အားဗလ သာသည္လည္းျဖစ္ေစ၊ လက္နက္ကိုင္ေဆာင္ထားသည္လည္းျဖစ္ေစ၊ တေယာက္ထက္မ်ားသည့္ ရန္သူကိုလည္းျဖစ္ေစ ေကာင္းစြာ ခုခံကာကြယ္တန္ျပန္တိုက္ခိုက္နိုင္သည္။ 

ကရာ (Kara) ၏ ဗလာ ကို ငါ-အတၱဝါဒစိတ္ (Ego/selfish) မရွိျခင္း/ ဗလာျဖစ္ျခင္း ၊ အမုန္းတရား (Hatred) နွင့္ မေကာင္းမႈစိတ္ စေသာစိတ္အညစ္အေျကး မရွိျခင္း/ ဗလာျဖစ္ျခင္း၊ ေလာဘစိတ္ (グリード、欲 Greed / Desire)၊ ေဒါသစိတ္ ( Anger )၊ ေမာဟစိတ္ (無知、妄 Ignorance/Delusion) စေသာစိတ္အညစ္အေျကး မရွိျခင္း/ ဗလာျဖစ္ျခင္း၊ မာနခက္ထန္ ယုတ္မာမႈမရွိျခင္း/ ဗလာျဖစ္ျခင္း... ဟုေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ျမင့္ျမတ္ျဖူစင္ေသာေမတၱာစိတ္ရွိျခင္း၊ စိတ္ယဉ္ေက်းမႈ ရွိျခင္း၊ တိတ္ဆိတ္ျငိမ္သက္ျခင္း၊ စိတ္ကို အတိတ္ (Past) နွင့္ အနာဂတ္ (Future) သို့ ေတြေဝ ေငးေမာမေနပဲ ပစၥုပန္ (Present) တည့္တည့္တြင္ စိတ္ကိုေကာင္းစြာ တည္ျငိမ္စြာ ထားရွိျခင္း...စသည္တို့သည္ ကရာေတးပညာရွင္တို့၏ အေရးျကီး ေသာ အေကာင္းဆံုးအရည္အခ်င္း(空手マスターズの倫理 Ethics of Karate Masters) မ်ားျဖစ္သည္...ဟုေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ကရာ (Kara)သည္ သတၱဝါအားလံုးအား အျကမ္းမဖက္ေရးနွင့္ သုညတ ဝါဒ  Sunyata (仏教) တရား လမ္းစဉ္ေပၚတြင္ အေျခခံထားသည္။ သုညတ Sunyata (or) emptiness သည္ အလံုးစံု ျငိမ္းခ်မ္းျခင္း ၊ ျပုျပင္ေျပာင္းလဲမႈ မရွိေသာ ေအးျငိမ္းခ်မ္းသာျခင္း ၊ တဏွာမရွိျခင္း ၊ တဏွာမွ ကင္းလြတ္ျခင္း ၊ ဒုကၡမွ အျပီးတိုင္လြတ္ေျမာက္ျခင္း ၊ စြန့္လြတ္ျခင္း ၊ လြတ္ေျမာက္ျခင္း ၊ မကပ္ျငိျခင္း ၊ ပူေဆြးမႈ မရွိျခင္း ၊ ငိုေျကြးမႈမရွိျခင္း ၊ေသာကမရွိျခင္း ၊ အညစ္အေျကး ကိေလသာ မရွိျခင္း စသည္တို့ျဖစ္သည္။

ၾကည့္မွန္၏ ေရွ႕တြင္ၾကည့္သူ၏ကိုယ္ေနကိုယ္ထား အမူအရာသည္ ပကတိအတိုင္း 
မိမိတို့ကိုယ္ေနကိုယ္ထား အမူအရာကို မိမိတို့ ျပန္ျမင္နိုင္ေသာ ျကည့္မွန္ (ミラー反射効果 Mirror Reflection Effect) နွင့္တူေသာ ကံ၊ ကံ၏ အက်ိုးနိယာမ  因果関係  (アクション、反 ) Causality ဟု ေခၚဆိုနိုင္ေသာအမွန္တရားရွိျခင္း ".....  ဟုရွင္းလင္းခဲ့သည္။Professor Myint Kywe先生(Myoma Myint Kywe) 
Founder, Principal and Chief Instructor of SOSHIKI Karate 
since 1978
ဆိုရွိကိ 組織 ကရာေတးအသင္း 
နည္းျပခ်ဳပ္ ဦးျမင့္ၾကြယ္ ( ၿမိဳ ႔မ ျမင့္ၾကြယ္)C


 
Close-Quarters Combatဥေရာပႏိုင္ငံမ်ား၊ အေမရိကန္ႏိုင္ငံႏွင့္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ကၽြန္ေတာ္ေရာက္ရွိစဥ္ Army combative training တပ္မေတာ္ တိုက္ခိုက္ေရး သင္တန္းမ်ား၊ Close Quarter Combat (CQC) Training and Army commando training သင္တန္းမ်ား၊ Police combative training and Police commando training ရဲတပ္ဖြဲ႕တိုက္ခိုက္ေရး သင္တန္းမ်ား၊ REAL karate ကရာေတးသင္တန္းမ်ား၊ Combat karate ကရာေတးသင္တန္းမ်ားႏွင့္ စိတ္ပါဝင္စားစြာျဖင့္ hand-to-hand Combat training တိုက္ခိုက္ေရးကိုယ္ခံပညာ (Combative training and powerful Combat karateအျဖစ္ကရာေတးေလ့က်င့္သင္ယူေနၾကသည္ကို ေနရာအႏွံ႔
အျပားတြင္ေတြ႔ရွိခဲ့ရပါသည္။ Sport Karate သည္ ေကာင္းမြန္ေသာနည္းစနစ္ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား ပါဝင္ေသာ္လည္း တပ္မေတာ္ႏွင့္ရဲတပ္ဖြဲ႔မ်ားတြင္သင္ယူေလ့က်င့္ေနသူမ်ားအနည္းငယ္သာ ေတြ႔ရွိခဲ့ရပါသည္။   

Sport
Karate သည္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားရွိ တပ္မေတာ္တိုက္ခိုက္ေရးသင္တန္းမ်ား၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕တိုက္ခိုက္ေရး သင္တန္းမ်ား၊ special ကြန္မန္ဒို သင္တန္းမ်ား၌္ Combative Karate (Combat Karate) ေလာက္ popular မျဖစ္ရျခင္းမွာ ယေန႔ sport karate အမ်ားစုသည္ dancing & bouncing သေဘာမ်ိဳး၊ အလွသေဘာမ်ိဳးသာျဖစ္ေနေၾကာင္း၊ street fight ႏွင့္ ground fight မ်ားတြင္ လက္ေတြ႔အသံုးမဝင္ေၾကာင္း၊ စြမ္းအားထက္ျမက္ေသာ ကရာေတးနည္းစနစ္မ်ား (Powerful techniques) ႏွင့္ ထိေရာက္ေသာ တိုက္ခိုက္ေရးနည္းစနစ္မ်ား (effective combat trainings) ကို လစ္လ်ဴ႐ႈေနေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ sport karate ကို သင္ယူေလ့က်င့္သူနည္းပါးရျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္Combat Karate (real powerful karate) သည္ kihon, kata, kumite နည္းစနစ္မ်ားကို စနစ္တက် ေလ့က်င့္႐ံုသာမက street fight ႏွင့္ ground fight မ်ားတြင္ ထိေရာက္စြာ အသံုးဝင္လွေၾကာင္း၊ စြမ္းအားထက္ျမက္ေသာ ကရာေတးနည္းစနစ္မ်ား (Powerful techniques) ႏွင့္ ထိေရာက္ေသာ တိုက္ခိုက္ေရးနည္းစနစ္မ်ား (effective combat trainings) ပါဝင္ၿပီး အစြမ္းရွိလွေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ အနီးကပ္တိုက္ပြဲမ်ား (Close Quarter Combat (CQC))၊ တပ္မေတာ္ ကြန္မန္ဒိုမ်ား (army commando) ႏွင့္ ရဲကြန္မန္ဒိုမ်ား (police commando) အတြက္ အထူးအသံုးဝင္လွေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ combat karate (real powerful karate) ကို သင္ယူေလ့က်င့္သူ အထူးမ်ားျပားရျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

သို႔ရာတြင္ sport karate (karate-do) ျဖစ္ေစ၊ combative karate ျဖစ္ေစ၊ traditional karate ျဖစ္ေစ သူ႔နည္းသူ႔ဟန္နဲ႔အတူ အသံုးဝင္ၾကပါသည္။ sport karate (karate-do) ဆိုလ်ွင္ အားကစားကို အထူးသျဖင့္ ဦးစားေပးၿပီး ထိေရာက္ေသာ powerful combative techniques ကို ဦးစားမေပးပါ။ combat karate (karate) ဆိုလ်ွင္ အားကစားအတြက္သာမက ထိေရာက္ေသာ powerful techniques မ်ားပါ ပါဝင္သည့္အျပင္ manners and ethics, humble, forgiveness, patient စေသာ လူမႈဆက္ဆံေရးႏွင့္ ကိုယ္က်င့္တရားဆိုင္ရာ ပါဝင္ေၾကာင္း သတိျပဳမိသည္။

ကရာေတး (karate 空手) ႏွင့္ ကရာေတးဒို (karate-do 空手道) အတူတူပဲလားဟူ၍ ႏိုင္ငံျခားသားတစ္ခ်ိဳ႕က ေမးျမန္းခဲ့ဖူးပါသည္။ ကရာေတး (karate 空手) ႏွင့္ ကရာေတးဒို (karate-do 空手道) ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးသည္ သူ႔နည္းသူ႔ဟန္နဲ႔သူ ေကာင္းမြန္ၾကပါသည္။ "Sport karate" ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ "Karate-do" ပဲျဖစ္ျဖစ္ စစ္မွန္ေသာ နည္းစနစ္မ်ား၊ အေျခခံယဥ္ေက်းမႈ လူ႔တန္ဖိုးမ်ား ပါဝင္ဖို႔ေတာ့လိုသည္။ ထိုနည္းတူ "Combative karate" လို႔ပဲေျပာေျပာ၊ "Real karate" လို႔ပဲေျပာေျပာ၊ Originated karate လို႔ပဲေျပာေျပာ စစ္မွန္ေသာနည္းစနစ္မ်ား၊ အစြမ္းထက္ေသာပညာမ်ား၊ အေျခခံယဥ္ေက်းမႈ လူ႔တန္ဖိုးမ်ား ပါဝင္ဖို႔လိုသည္။ အကယ္၍ စစ္မွန္ေသာနည္းစနစ္မ်ား၊ အစြမ္းထက္ေသာ ပညာရပ္၊ ယဥ္ေက်းမႈလူ႔တန္ဖိုးမ်ား မပါဝင္ေသာ မည္သည့္ karate (ကရာေတး) ျဖစ္ေစ၊ မည္သည့္ karate-do (ကရာေတးဒို) ျဖစ္ေစ တင့္တယ္ေကာင္းမြန္မည္ မဟုတ္ေခ်။ ကရာေတးပညာ၏ မူလေဝါဟာရ kara ဆိုေသာစကားရပ္သည္ ဗလာ (emptiness) လက္နက္မဲ့ဟူေသာ အဓိပၸာယ္ရပါသည္။ ထို႔အျပင္ ေလ့က်င့္သူကရာေတးသမား၏ ေတြးေခၚေမ်ွာ္ျမင္ခ်က္ စိတ္ဓာတ္တြင္ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ မာန၊ အဃာတ စေသာ မေကာင္းမႈမ်ား မပါဝင္ျခင္း၊ (မရွိျခင္း မရွိေအာင္လုပ္ျခင္း) ဟူေသာ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္၊ ရည္ရြယ္ခ်က္ သေဘာထားမ်ားပါ ပါဝင္သည္။

အမွန္စင္စစ္ ကရာေတးသည္ မူလအစတြင္ ကရာေတး (karate) ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ကရာေတးဂ်စ္ဆု (Karate Jitsu) ဟူ၍လည္းေကာင္း ေခၚေဝၚသံုးစြဲျခင္းသည္ မူလအမွန္ဆံုးေဝၚဟာရျဖစ္သည္။ 

ကရာေတးဒို ဆိုသည္မွာ ေနာက္ပိုင္းကာလမွ ျဖည့္စြက္ေခၚေဝၚေသာ အမည္နာမတစ္ခုသာ ျဖစ္သည္။ ကမၻာ့ကရာေတးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (World Karate Federation) ဟူ၍သာရွိပါသည္။ World Karate-do Federation ဟူ၍ ဘယ္ေသာအခါမွ မရွိခဲ့ေခ်။ ထိုနည္းတူ modern karate ၏ ဖခင္ႀကီးဟူ၍ ေခၚတြင္ျခင္းခံေသာ ဆရာႀကီး Funakoshi Gichin ကိုယ္တိုင္ ႏွင့္ သူ၏တပည့္ျဖစ္သူ နာမည္ေက်ာ္ကရာေတးဆရာႀကီး Masatoshi Nakayama တို႔ကိုယ္တိုင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ ဂ်ပန္ကရာေတးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (Japan Karate Association) ဟူေသာ အမည္ကို သာဓကထား၍ ေလ့လာၾကည့္ပါက "do" ဟူေသာ ေဝါဟာရကို မူလႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာမွပင္ ယေန႔တိုင္ သံုးစြဲျခင္းမရွိ၊ ပါဝင္ျခင္းမရွိသည္ကို သိရွိႏိုင္ပါသည္။ ဂ်ပန္ကရာေတးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (Japan Karate Association) ဟူ၍သာရွိပါသည္။ Japan Karate-do Association ဟူ၍ ဘယ္ေသာအခါမွ မရွိခဲ့ေခ်။ 

သို႔ရာတြင္ ကရာေတးဒိုဟူ၍ အခ်ိဳ႕ေသာ ကရာေတးအသင္းမ်ားက ေနာက္ပိုင္းကာလတြင္ သံုးစြဲလာၾကသည္ကို သတိျပဳမိပါသည္။ "ဒို (do)" ဟူသည့္အဓိပၸာယ္မွာ ဂ်ပန္ဘာသာျဖင့္ လမ္း /လမ္းေၾကာင္း (road/way) ဟူ၍ အဓိပၸာယ္ရပါသည္။ ကရာေတးတြင္ "ဒို" ဟူေသာ ေဝါဟာရ ျဖည့္စြက္ကာ ကရာေတးဒို ဟူ၍ သံုးစြဲသူမ်ားကိုလည္း မွားယြင္းသည္ဟု ေျပာဆို၍ မရေသာ္လည္း မူလတည္ေထာင္သူဆရာႀကီးတို႔၏ စကားရပ္ႏွင့္မူလြဲေခ်ာ္ေနေၾကာင္း သတိျပဳမိသည္။ sport karate (karate-do) ျဖစ္ေစ၊ real combative karate ျဖစ္ေစ၊ traditional karate ျဖစ္ေစ အေျခခံ basic (kihon)၊ နည္းစနစ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာပံုစံ pattern or form (kata)၊ တိုက္ခိုက္ျခင္း (သို႔) တန္ျပန္တိုက္ခိုက္ျခင္း sparring or free fighting (kumite) မ်ားကို စနစ္တက် မွန္မွန္ကန္ကန္ ထိထိေရာက္ေရာက္ သင္ယူေလ့က်င့္မႈ မပါဝင္လ်ွင္ (မရွိလ်ွင္) ထို ကရာေတးသည္ တန္ဖိုးရွိသင့္သေလာက္ရွိမည္မဟုတ္ေခ်။ အထူးသျဖင့္ ရန္လိုျခင္း၊ မာနႀကီးျခင္း၊ ႏွိမ့္ခ်မႈမရွိပဲ ေမာက္မာလြန္းျခင္း၊ ႐ိုင္းစိုင္းျခင္း စေသာ လုပ္ရပ္မ်ားကို လုပ္ေနပါက ကရာေတးပညာရပ္အတြက္တန္ဖိုးမရွိသည့္အျပင္ ပတ္ဝန္းက်င္လူအမ်ား၏ အထင္ေသး အျမင္ေသး ခံရႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္။ရပ္ကြက္မွာျဖစ္ေစ၊ လမ္းမွာျဖစ္ေစ၊ ေက်ာင္းမွာျဖစ္ေစ လူတစ္ခ်ိဳ႕က ကရာေတးႏွင့္ပတ္သက္၍ ေစာ္ကားေမာ္ကား ေနာက္ေျပာင္သေရာ္တတ္သည္ကို သတိျပဳမိသည္။ တစ္ခ်ိဳ႕ ကေတာ့ သူငယ္ခ်င္းအခ်င္းခ်င္း ခင္မင္လို႔ ေနာက္ျခင္း ျဖစ္ၿပီး တစ္ခ်ိဳ႕ကေတာ့ လူကို ရန္စခ်င္သည့္သေဘာ၊ ေစာ္ကားခ်င္ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ေျပာဆိုျခင္းျဖစ္သည္။

ဥပမာ- “မင္းသိုင္းတတ္တယ္ ဟုတ္လား။ မင္း ကရာေတးတတ္တယ္ ဟုတ္လား။ ကြန္ဖူး/ တိုက္ကြမ္ဒို တတ္တယ္ဆိုရင္ မင္းကိုငါ ဓားနဲ႔ ထိုးၾကည့္မယ္၊ ခုတ္ၾကည့္မယ္။ မင္းေရွာင္ႏိုင္ မလား။ ေရွာင္ႏိုင္တယ္ဆိုရင္ အခု ငါခုတ္လိုက္မယ္၊ ဓားသြားယူလိုက္ဦးမယ္။ အုတ္နီခဲနဲ႔ ထုမယ္။ မင္းေရွာင္ႏိုင္မလား။…. ဟူ၍ တစ္မ်ိဳး၊မင္းကို ငါတုတ္နဲ႔႐ိုက္တာကို၊ ဓားနဲ႔ခုတ္ တာကို မင္းေရွာင္ႏိုင္တယ္၊ ခုခံႏိုင္တယ္ ထားဦး၊ မင္းကိုငါ ေသနတ္
နဲ႔ ပစ္သတ္မယ္ကြာ၊ အေျမွာက္နဲ႔ ပစ္မယ္၊ လက္ပစ္ဗံုးနဲ႔ပစ္မယ္ဆိုရင္ မင္းက်ည္ဆံ၊ လက္ပစ္ဗံုးတို႔ကိုေတာ့ 
ေရွာင္ႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ မင္းသံုးထပ္တိုက္ေပၚကေန မခုန္ခ်ရဲပါဘူး။ မင္းခုန္ခ်ရဲတယ္ ဆိုရင္ အခုခ်က္ခ်င္း ခုန္ခ်ျပေလ။….. ဟူ၍ တစ္ဖံု စသည္ျဖင့္ ေနာက္ေျပာင္သလိုလို၊ ရန္စသလိုလို ရန္စကား ေျပာဆိုေလ့ရွိပါသည္။ 

ဤသည္မွာ စစ္မွန္ေသာ ကရာေတး၏ ability of karate and efficiency of karate အစြမ္းသတၱိႏွင့္ ထိေရာက္ေသာစစ္မွန္ေသာ စြမ္းအား Powerful Karate and explosive power of Karate ကို တကယ္မသိ၍သာ ေျပာဆိုျခင္း ျဖစ္သည္။ 

ဤကဲ့သို႔ ေစာ္ကားေမာ္ကား ေျပာဆိုျခင္းမွာ လြန္စြာဝမ္းနည္းဖြယ္ရာ ေကာင္းလွသည္။ ထိုသူတို႔၏ အသိဉာဏ္ႏွင့္ ပညာအဆင့္အတန္း နိမ့္က်ေၾကာင္းလည္း သတိျပဳႏိုင္သည္။

ရန္ျဖစ္႐ံုသက္သက္ ဆိုရင္ ကရာေတး သင္စရာလည္း မလိုပါ၊ သိုင္းသင္စရာမလိုပါ၊ ကြန္ဖူး သင္စရာမလိုပါ၊ ကိုယ္ခံပညာမ်ား တတ္စရာလည္း မလိုပါ။ 
 

မူလ ကရာေတးကို ကရာေတး အမာ” hard skills ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ အခ်ကရာေတးဟူ၍လည္းေကာင္းအလြယ္ေျပာဆိုေလ့ရွိေျကာင္း သိရသည္။ ကရာေတးဒို ကို ကရာေတး အေပ်ာ့” soft skills ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ အကကရာေတးဟူ၍လည္းေကာင္း "အလွ" ကရာေတးဟူ၍လည္းေကာင္း အလြယ္ေျပာဆိုေလ့ရွိေျကာင္း သိရသည္။ သို႔ရာတြင္ အစြမ္းထက္ျခင္း၊ အစြမ္းမထက္ျခင္း၊ လက္ေတြ႔ဘဝတြင္ အသံုးက်ျခင္း၊ အသံုးမက်ျခင္းတို႔သည္ ေလ့က်င့္ေသာကရာေတးပညာရွင္၏ အေပၚတြင္မူတည္ေၾကာင္း နားလည္ရပါမည္။

နည္းစနစ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ့စည္းထားေသာပံုစံ KATA တြင္ေလ့က်င့္ျခင္း၌ ကိုယ္အဂၤါအစိတ္အပိုင္းတို့၏ လႈပ္ရွားျခင္းသည္ ညီညြတ္ေစရန္ အေရးႀကီးသည္။ ယင္းညီညြတ္မႈကို ရရွိနိုင္ရန္ စည္းခ်က္ ဝါးခ်က္ရွိဖို့ rhythm, timing, speed, power, balance and sequence ညီညြတ္ရန္လိုေလသည္။ စည္းခ်က္ဝါးခ်က္ျဖင့္ ကိုယ္လက္ လႈပ္ရွား ကစားျခင္းကို စည္းဝါးကိုက္ kata ေလ့က်င့္ျခင္း ဟု ေခၚသည္။ စည္းခ်က္က်ေအာင္ လႈပ္ရွားတတ္ရသည္။ ယိမ္းကရာ၌ကဲ့သို့ စနစ္တက်ညီညာစြာလႈပ္ရွားတတ္ဖို့လည္း
လိုေပသည္။ ျမန္လွ်င္ ျမန္သကဲ့သို့၊ ေနွးလွ်င္ေနွးသကဲ့သို့ စိတ္ေရာ ကိုယ္ပါလိုက္၍ လႈပ္ရွားေလ့က်င့္ရသည္။  
Kata မ်ားကို စနစ္တက် မွန္မွန္ကန္ကန္ ထိထိေရာက္ေရာက္ သင္ယူေလ့က်င့္မႈ မပါဝင္လွ်င္ (မရွိလွ်င္) ထို ကရာေတး ျဖစ္ေစ  ကရာေတးဒို ျဖစ္ေစ   တန္ဖိုးရွိသင့္သေလာက္ရွိမည္မဟုတ္ေခ်။

ထိုနည္းတူ Kumite မ်ား Powerful combative techniques and BUNKAI မ်ားကို စနစ္တက် မွန္မွန္ကန္ကန္ ထိထိေရာက္ေရာက္ သင္ယူေလ့က်င့္မႈ မပါဝင္လွ်င္ (မရွိလွ်င္) ထို ကရာေတး ျဖစ္ေစ ကရာေတးဒို ျဖစ္ေစ   တန္ဖိုးရွိသင့္သေလာက္ရွိမည္မဟုတ္ေခ်။


ကရာေတးဒို ၏ '''Priority''' ကို Soft Karate, SPORT karate, self defence and entertainment ဟူ၍ အလြယ္ေျပာဆိုေလ့ရွိေျကာင္း သိရသည္။ ကရာေတး'''Priority''' ကို Hard Karate, powerful COMBAT self defence,  combative sport karate, and traditional
martial arts ဟူ၍ အလြယ္ေျပာဆိုေလ့ရွိေျကာင္း သိရသည္။     

Combative (close combat) is a term for hand-to-hand combat training and techniques. While the term hand-to-hand combat (sometimes abbreviated as HTH or H2H) originally referred principally to engagements by military personnel on the battlefield, it can also refer to any personal physical engagement by two or more combatants, including police officers and civilians. There are several reasons that the combative course is taught:

·        To educate soldiers on how to protect themselves against threats without using their firearms
·        To provide a non-lethal response to situations on the battlefield
·        To instill the 'warrior instinct' to provide the necessary aggression to meet the enemy unflinchingly

Combative courses have been taught by the United States Military Academy for its entire history. Military martial arts systems are fighting martial arts styles developed for real-life combat. They focus on areas such as self-defense, grappling and weapons training. 

Counter-attack or surrender!!! , do or die!!! , alive or dead!!!
Your life, dignity, soul, nationality and country in depend on your skills in karate!!!


The program develops confidence not only in individual Marine combat skills, Bristol said, "but also in the skills of your fellow Marines," because battlefield combat requires teamwork. Marines who learn lethal combat skills are expected -- and required -- to use them responsibly, he said. 

"The program teaches the ability to kill, but it is also tightly balanced with ethics," Bristol said, as part of the Corps' definition of a warrior.
"A Marine (is) highly skilled in lethal technique who can function appropriately in any environment. That includes the battlefield to his or her place as a citizen in society," he said. 

Anatomy vital points 
on the human body

Master demonstrates how to defend yourself against an attacker larger and heavier than yourself by applying the principles of vital point striking. Cause your attacker some pain by attacking those weak human body areas. IMPORTANT: Please use extreme caution when practicing these moves. Remember that with the right amount of force, you can severely hurt somebody. These techniques are to be used for self-defense purposes only. All self-defense moves and tips are to be used at the risk of the user. In street survival, it is important how quickly you react in a situation.This picture will teach you how to do the striking technique for self-defense. The striking method is demonstrated in this video so that you will avoid being a victim of the streets. These are commonly known as pressure points. The points include the eyes, the groin, the shins, etc.Pressure points are areas on the body that are vulnerable to attack or manipulation. In these areas nerves cross with one another to go in separate directions. Manipulating a pressure point sends a signal to the brain that affects the entire body. While all points are vital, attacking some pressure points can be deadly.
Martial artists can use this reflex with minimal effort.

  
 
Army recruits en route to become infantrymen at Fort Benning, Ga., get 15 hours of hand-to-hand combat instruction over 14 weeks as part of the infantry's One Station Unit Training program, said installation spokesperson Elsie Jackson. Troops attending the post's elite Ranger School receive an additional 18 hours of hand-to-hand combative training, including boxing, she added.

Army Special Forces students at Fort Bragg, N.C., receive extensive hand-to-hand combat training, said Carol P. Darby, spokesperson for U.S. Army Special Operations Command at Fort Bragg. 

"Over a period of about one year, students in the Special Forces qualification course receive about 30 to 40 hours of combative training," Darby said. This training, she added, begins with basic hand-to-hand moves and advances as students progress through the qualification course.

U.S. Army military police at Fort Benning, Ga., 
practice hand-to-hand combat techniques.
Photo courtesy U.S. Army.


After troops graduate from initial Special Forces training and are assigned to their operational groups, they undergo more specialized hand-to-hand combative training, tailored to the mission needs of each unit, said Maj. Jonathan B. Withington, spokesman for U.S. Army Special Forces Command at Fort Bragg.
The Navy and Air Force also provide hand-to-hand and martial arts training, but normally only for members of special operations and law enforcement units. Air Force and Navy recruits don't receive bayonet or hand-to-hand combat training, according to service officials.

Most of these specialized martial arts programs been developed by countries with large militaries such as the United States, Russia, China, Japan, Korea, and Israel. Military organizations have always taught some sort of unarmed combat for conditioning and as a supplement to armed combat.

Close combat using firearms or other distance weapons by military combatants at the tactical level is modernly referred to as close quarter battle. The U.S. Army uses the term combative to describe various military fighting systems used in hand-to-hand combat training, systems which may include modern eclectic style techniques from several different martial arts and combat sports.

Close Quarter Combat (CQC) training involves using basic, natural movement to overcome larger and better armed adversaries. This course allows for a minimal amount of training with maximum results. CQC training begins with rifles, pistols, knives, ropes, and then moves to the most advanced fighting--unarmed fighting. The objective is to insure that the student can survive zero-sum (life or death) conflicts using improvised weapons.

Soldiers of China were trained in unarmed combat as early as the Yellow Emperor (2600 BCE). Chinese martial arts is the most oldest of all martial arts and it is possible to trace its roots back more than 4,600 years. The earliest form of Chinese martial arts is those practised by soldiers for direct use in battlefield combat.

Ancient legend states that weapons and hand-to-hand martial arts’ techniques were propagated by China’s Yellow Emperor. Before he rose to the imperial throne in 2698 BC, the Yellow Emperor had been a notable general and had already written at length on elevated subjects such as astrology, Chinese medicine and the Martial Arts.

Most militaries teach some form of unarmed combat but often it is a form of mixed martial arts where military personnel might learn a combination of martial arts techniques such as Karate kicks, Jujitsu techniques, basic self-defense against weapons, etc.

Just over 10 years ago, the military made it mandatory for every soldier to learn Karate (Asian martial arts). As the military tends to be more active in peacekeeping missions than traditional warfare, soldiers are told to learn martial arts so they will have the skills to restrain civilians and build confidence in the army. To enhance the army’s reputation among civilians, it is necessary for soldiers not to overreact when faced with a hostile situation.

COMBAT Karate (Unarmed martial arts) is a popular Japanese martial arts style that was originally developed on the islands of Okinawa. It focuses on punches, elbow strikes, knee strikes, kicks and weapons training that focus on joint locks, holds, takedown (grappling), and throws. It tries to redirect or manipulate the force of an attack in order to defeat the attacker.

In martial arts and combat sports, a takedown is a technique that involves off-balancing an opponent and bringing him or her to the ground, typically with the attacker landing on top.

Martial arts are codified systems and traditions of combat practices, which are practiced for a variety of reasons: self-defense, competition, physical health and fitness, entertainment, as well as mental, physical, and spiritual development. Counter-attack or surrender !!!!!!!!!
Do or die!!!!!!!!
Alive or dead!!!!!!!!


Sinking or Swimming!
Surrender to Struggling!
沈むまたはスイミング!
苦労に降伏!

私たちは日本空手を練習してください!

私は空手を愛した。私は空手の精神を尊重しています。私たちは、とても光栄と空手の値と共に感動です。 

  
http://karateandknowledge.blogspot.com/p/a-brief-history-of-chinese-martial-arts.html
http://www.combatical.com/p/1-fundamentals-of-close-combat.html
http://www.combatical.com/p/4-strikes.html
http://www.ukknifedefence.com/page/military_close_quarter_combatives
http://www.youtube.com/watch?v=zkZTzWIy7-Y