Pages

ရွိုတိုကန္ 松濤館 Shotokan by- Myoma Myint Kywe 先生 သမိုင္းပညာရွင္ ၿမိဳ ႔မ ျမင့္ၾကြယ္


ရွိုတိုကန္ 松濤館 Shotokan


                                
Myint Kywe 先生
ဆိုရွိကိ ကရာေတးအသင္း နည္းျပခ်ဳပ္ 
ဦးျမင့္ၾကြယ္ ( ၿမိဳ ႔မ ျမင့္ၾကြယ္ )
Soshiki Karate School
   組織空手 Soshiki Karate クラブのチーフインストラクター 
(松濤館 空手 style)
                                      作家、歴史家,ビルマ(ミャンマー)
 

ဂ်ပန္ကရာေတးဖခင္ႀကီး ဟုေခၚၾကေသာ ဆရာျကီး ဖူနာကိုရွိ ဂီခ်င္း (၁၈၆၈-၁၉၅၇) သည္ ကရာေတး ကိုယ္ခံပညာ သမိုင္း နွင့္ ရွိုတိုကန္ သမိုင္း တြင္ ဩဇာအျကီးမားဆံုးေသာဆရာျကီး ျဖစ္သည္။ ၁၉၃၆ တြင္ ဆရာျကီး ဖူနာကိုရွိ ဂီခ်င္း  船越 義珍 (the founder of modern Karate-do) ကို ဂ်ပန္ရိုးရာ ရွိုတိုကန္(松濤館 Shotokan) ကရာေတး ေက်ာင္း ကို စတင္တည္ေထာင္သူအျဖစ္ ေဖာ္ျပျကသည္။ ဂ်ပန္ကရာေတး အသင္း (Japan Karate Association) ၏ နည္းျပခ်ုပ္ ဆရာျကီး မာဆာတိုရွိ နာကာရားမား 中山正敏 (၁၉၁၃-၁၉၈၇) သည္ ဆရာျကီး ဖူနာကိုရွိ ဂီခ်င္း ၏ တပည့္ရင္းတစ္ဦးျဖစ္ျပီး J.K.A ကရာေတး သမိုင္း နွင့္ ရွိုတိုကန္ သမိုင္း တြင္ဆရာျကီး ဖူနာကိုရွိ ဂီခ်င္း ျပီးလွ်င္ အထင္ရွားဆံုးေသာဩဇာ အျကီးမားဆံုးေသာဆရာျကီး ျဖစ္သည္။
 

"ရွိုတို" သည္ဆရာျကီး ဖူနာကိုရွိ ဂီခ်င္း ၏ စာေရးဆရာကေလာင္အမည္ျဖစ္ျပီး ၊
"ထင္းရႉးပင္-ေရလွိုင္း" "pine-waves" (the movement of pine needles when the wind blows through them) ဟူ၍လည္း အဓိပၸါယ္ရပါသည္။
"ကန္" သည္ "အိမ္" (သို့မဟုတ္) "ခန္းမေဆာင္" ဟု အဓိပၸါယ္ရပါသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ရွိုတိုကန္ စတိုင္(style) သည္ အထင္ရွားဆံုးေသာ ကရာေတး ကစားသည့္ စတိုင္ ျဖစ္သည္။ 

Self-control is one of the most important life skills that Karate Martial Arts teaches you. In fact, self-control is the key attribute that helps you develop self-discipline, which is essential to reach your goals. Self discipline is also one of the keys to excellence in karate martial arts.

We all karate practitioners must not be poisoned by the seven poisons such as: greed, anger, hatred, stupidity, conceit, jealousy and malice. We must do to cultivate the power of courage by strengthening our mind and body and overcoming any difficulties in our life. We all instructors and students must abstain from all evil, committing murder, suicide, stealing, lying, betraying, sexual misconduct, adultery, polygamy, homosexuality and intoxicants.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1416080948652034&set=pb.100007504273340.-2207520000.1409491788.&type=3&src=https%3A%2F%2Fscontent-b-nrt.xx.fbcdn.net%2Fhphotos-xfp1%2Ft31.0-8%2F1979187_1416080948652034_5093934898973015538_o.jpg&smallsrc=https%3A%2F%2Fscontent-b-nrt.xx.fbcdn.net%2Fhphotos-xfp1%2Fv%2Ft1.0-9%2F1902994_1416080948652034_5093934898973015538_n.jpg%3Foh%3D86fb378648192554ac7223e683c53a25%26oe%3D546B3484&size=1525%2C1369 


ဆရာေတာ္ ေဗာဓိဓမၼ အစရွိေသာ ဇင္ဗုဒၶဘာသာ အဆံုးအမမ်ား နွင့္ ဆရာျကီး ဖူနာကိုရွိ ဂီခ်င္း တို့သည္ ကရာေတး(Karate) ၏ (Kara=Empty) "ဗလာ" ကို
မိမိအား ေနွာက္ယွက္ထိပါး ေစာ္ကားသူမ်ားအား မိမိအေနျဖင့္အခ်ိန္မဆိုင္းပဲ ခ်က္ခ်င္း လက္ခ်ည္းသက္သက္လက္နက္မဲ့ ဗလာ (" Unarmed Combat ") ျဖင့္ ခုခံကာကြယ္ျခင္း ဟုေဖာ္ျပခဲ့သည္။ 


ကရာ(Kara) သည္   ငါ-အတၱ ဝါဒစိတ္ (Ego/selfish) မရွိျခင္း ၊
အမုန္းတရား (Hatred) နွင့္ မေကာင္းမႈစိတ္စေသာစိတ္အညစ္အေျကး မရွိျခင္း/ ဗလာျဖစ္ျခင္း၊ ေလာဘစိတ္ (Greed / Desire)၊ ေဒါသစိတ္ (Anger)
ေမာဟစိတ္ (Ignorance/Delusion) စေသာစိတ္အညစ္အေျကး မရွိျခင္း/
ဗလာျဖစ္ျခင္း၊ မာနခက္ထန္ယုတ္မာမႈမရွိျခင္း/ ဗလာျဖစ္ျခင္း... ဟုေဖာ္ျပခဲ့သည္။
ျမင့္ျမတ္ျဖူစင္ေသာေမတၱာစိတ္ရွိျခင္း၊ စိတ္ယဉ္ေက်းမႈ ရွိျခင္း၊ တိတ္ဆိတ္ျငိမ္သက္ျခင္း၊ စိတ္ကို အတိတ္ (Past) နွင့္ အနာဂတ္ (Future) သို့ ေတြေဝ ေငးေမာမေနပဲ ပစၥုပန္ (Present) တည့္တည့္တြင္ စိတ္ကိုေကာင္းစြာ တည္ျငိမ္စြာ ထားရွိျခင္း...စသည္တို့သည္ ကရာေတးပညာရွင္တို့၏ အေရးျကီး ေသာ အေကာင္းဆံုးအရည္အခ်င္း (Ethics of Karate Master) မ်ားျဖစ္သည္...ဟုေဖာ္ျပခဲ့သည္။ 

မိမိ၏ အရွက္ကိုျဖစ္ေစ၊ အသက္ႏွင့္ စည္းစိမ္ဥစၥာတို႔ကို ျဖစ္ေစ ထိခိုက္နစ္နာမႈ ရွိေသာအခါမွသာ၊ အမ်ိဳးဘာသာသာသနာကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သည့္ အခါမွသာ ကရာေတးပညာကို အသံုးျပဳခြင့္ရွိသည္။ power control systems  ရွိသည္။ ေနရာတကာတိုင္း 100% maximum power and powerful karate ကရာေတးပညာကို အသံုးျပဳ ခြင့္မရွိပါ။

သာမန္အားျဖင့္ မိမိ အသက္ကို ထိခိုက္နစ္နာေစရန္ သံုးႀကိမ္သံုးခါ ေစာ္ကားရန္ျပဳသူကိုသာ ကရာေတးပညာကို maximum power and powerful karate အသံုးျပဳ ခြင့္ရွိသည္။ တံု႔ျပန္ေခ်မႈန္းေလ့ရွိသည္။ မည္သူ႔ကိုမဆို အတတ္ႏိုင္ဆံုး သည္းခံပါ၊ ျပႆ     နာကိုေရွာင္ရွားပါ၊ ရန္ကို ေရွာင္ရွားပါ စသည္ျဖင့္ အဆံုးအမ လမ္းညႊန္မႈမ်ားသည္ စစ္မွန္ေသာ ကရာေတးပညာတြင္ ေရွးေခတ္မွသည္ ယေန႔တိုင္ အထင္အရွားရွိသည္။  

ကရာေတးပညာတြင္ မည္သူ႔ကိုမဆို ဘယ္ေသာအခါမွ မိမိက စတင္ၿပီး မတိုက္ခိုက္ရ၊ အၿမဲယဥ္ေက်းရမည္၊ ၾကင္နာတတ္ရမည္၊ ႐ိုးသားရမည္၊ စြမ္းရည္ရွိရမည္ ဟူေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားရွိသည္။ 
ကရာေတး 空手 ("empty hand")
(လက္နက္မဲ့ ခုခံကာကြယ္ျခင္း)
ကရာေတး လက္နက္မဲ့ ခုခံကာကြယ္ျခင္းမွာ မိမိအေနျဖင့္ တိုက္ခိုက္သူ၏ မေမွ်ာ္လင့္နိုင္ေသာ တိုက္ခိုက္မႈကို ရုတ္တရက္ လွ်င္ျမန္စြာ ေရွာင္တိမ္းကာ ၄င္းတိုက္ခိုက္သူအား မိမိကို ဆက္လက္မတိုက္ခိုက္နိုင္ေစရန္ ခ်က္ခ်င္း ျပန္လည္ ခုခံထိန္းခ်ုပ္ကာကြယ္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ မိမိမွ ျကိုတင္ တိုက္ခိုက္ျခင္း မဟုတ္ပဲ မိမိအား လာေရာက္ထိပါးမွသာ တုန့္ျပန္ကာကြယ္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ကရာေတးကိုယ္ခံပညာ ဆိုသည္မွာ မိမိ၏ လံုျခံုမႈအတြက္ ခုခံကာကြယ္ေသာ နည္းပညာ မ်ားကိုဆိုလိုသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ကိုယ္လံုပညာဟုလည္းေခၚေဝၚသံုးစြဲျကသည္။ 

မည္သူမဆို မိမိ၏လံုျခံုမႈကို ထိပါးေနွာက္ယွက္လာလွ်င္ ခုခံကာကြယ္ခြင့္ရွိေပရာ ခုခံကာကြယ္မႈနည္းပညာမ်ားသည္လည္း နိုင္ငံအလိုက္ လူမ်ိုးစုအလိုက္ အမ်ိုးမ်ိုး ေပၚထြန္းလာျကေပသည္။ ကိုယ္ခံပညာအေနျဖင့္ မိမိအား ေနွာက္ယွက္ထိပါး ေစာ္ကားသူမ်ားအား အခ်ိန္မဆိုင္းပဲ ခ်က္ခ်င္း ခုခံကာကြယ္ျခင္းျဖစ္ေပရာ မိမိအေနျဖင့္ လက္ခ်ည္းသက္သက္(လက္နက္မဲ့) ခုခံကာကြယ္ျခင္း၊ နီးစပ္ရာ လက္နက္ျဖင့္ ခုခံကာကြယ္ျခင္း ၊ ျကိုတင္စီမံထားေသာ လက္နက္ျဖင့္ ခုခံကာကြယ္ျခင္း စသည္ျဖင့္ အမ်ိုးအစား ခြဲျခားနိုင္ေပသည္။

ကိုယ္ခံပညာ သမိုင္း နွင့္ ဆရာေတာ္ေဗာဓိဓမၼ

ဂ်ပန္ျပည္ တြင္ ဆရာေတာ္ေဗာဓိဓမၼ ကို 達磨 Daruma) ၊ ဇင္(ဈာန္)ဗုဒၶဘာသာ(Zen Buddhism) နွင့္ ဂ်ပန္ကရာေတး ကိုယ္ခံပညာတို့၏ ေရွ့ေဆာင္ဦးစးီ စတင ္တည္ေထာင္သူအျဖစ္ ေဖာ္ျပျကသည္။    
                       
ဆရာေတာ္ ေဗာဓိဓမၼ သည္ ကိုယ္ခံပညာ သမိုင္းတြင္ ဩဇာအျကီးမားဆံုးေသာ သူမ်ားထဲတြင္ တစ္ဦးအပါအဝင္ျဖစ္သည္။ ဇင္ဗုဒၶဘာသာ ၏ တရားရႈမွတ္ျခင္း Zazen 坐禅 သည္ထင္ရွားေက်ာ္ျကားသည္။ ဂ်ပန္နိုင္ငံ အိုကီနာဝါကြ်န္းတြင္ စတင္ခဲ့ေသာ ေျခေထာက္ျဖင့္ တိုက္ခိုက္ျခင္း နည္းပညာကို အေျခခံသည့္ ဂ်ပန္ရိုးရာ ကိုယ္ခံပညာ တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။

ကရာေတး ျဖစ္ေပၚလာပံုနွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းခ်က္ အမ်ိုးမ်ိုးရွိပါသည္။ ေယဘူယ်အျဖစ္ လူသိမ်ားေသာ ရွင္းလင္းခ်က္မွာ အိုကီနာဝါ ေဒသ၏ တိုက္ခိုက္ေရးပညာမွ လက္ပိုင္းဆိုင္ရာ နည္းဗ်ူဟာတြင္ တရုတ္ရိုးရာ ကိုယ္ခံပညာကို ေပါင္းစပ္ထားျခင္းျဖင့္ တီထြင္အဆင့္ျမွင့္ထား သည္ဟု ယူဆနိုင္သည္။

ျကည့္မွန္၏ ေရွ့တြင္ ျကည့္သူ၏ကိုယ္ေနကိုယ္ထား အမူအရာသည္ ပကတိအတိုင္း မိမိတို့ကိုယ္ေနကိုယ္ထား အမူအရာကို မိမိတို့ ျပန္ျမင္နိုင္ေသာ ျကည့္မွန္ (Mirror Reflection Effect) နွင့္တူေသာ ကံ၊ ကံ ၏ အက်ိုးနိယာမ(Causality) ဟု ေခၚဆိုနိုင္ေသာအမွန္တရားရွိျခင္း "..... ဟုရွင္းလင္းခဲ့သည္။
ကရာေတးပညာရွင္တို့အတြက္ "စိတ္ထားျဖူစင္ျခင္း (Purification of Mind)၊ ယဉ္ေက်းျခင္း (Courtesy) ၊ သတၱိေကာင္းျခင္း (Courage) ၊ ကိုယ္က်င့္သီလေကာင္းျခင္း (Morality) ၊ ေမတၱာစိတ္ရွိျခင္း (Loving kindness)၊ ကရာေတးပညာထူးခြ်န္ျခင္း(Skill)၊ သည္းခံျခင္း (Patience or forbearing) နွင့္ ရိုးသားေျဖာင့္မတ္ျခင္း (Honesty)... စသည္ တို့သည္ မရွိ မျဖစ္လိုအပ္ေသာအရည္အခ်င္းေကာင္းမ်ား(Qualities of a Good Karate Master) ျဖစ္သည္."...ဟု ဦးျမင့္ၾကြယ္ ( ၿမိဳ ႔မ ျမင့္ၾကြယ္ ) က မွတ္ခ်က္ ျပုခဲ့သည္။

ျမန္မာနိုင္ငံ ကရာေတး အသင္းမ်ား

ဂ်ပန္ကရာေတးဖခင္ျကီး ဟုေခၚျကေသာဆရာျကီး ဖူနာကိုရွိ ဂီခ်င္း (၁၈၆၈-၁၉၅၇) သည္ကရာေတး ကိုယ္ခံပညာ သမိုင္းတြင္ ဩဇာအျကီးမားဆံုးေသာဆရာျကီး ျဖစ္သည္။" ဒုတိယ ကမၻာစစ္ျပီးေသာအခ်ိန္တြင္မူ ကမၻာအရပ္ရပ္သို့ ျပန့္နွံ့သြားခဲ့ပါသည္။ ယခုအခါ တစ္ကမၻာလံုးအတိုင္းအတာျဖင့္ တိုက္ခိုက္ေရးအတြက္လည္းေကာင္း ၊ ကိုယ္ခံပညာအျဖစ္လည္းေကာင္း ၊ အားကစားပညာအျဖစ္လည္းေကာင္း လူတိုင္းနွင့္ ရင္းနွီးေသာ ဩဇာအျကီးမားဆံုးေသာကိုယ္ခံပညာတစ္ရပ္အျဖစ္ ေနရာယူထားပါသည္။ အမ်ိုးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ုပ္ ေအာင္ဆန္း
နွင့္
ဂ်ပန္ ရိုးရာ ကင္ဒို ပညာ
 

ျမန္မာနိုင္ငံ ရွိ ကရာေတး ကလပ္မ်ားတြင္ အမ်ားအားျဖင့္ အျဖဴ ၊ အဝါ၊ အစိမ္း၊ အညိဳ၊ အနက္ ဟု ခါးပတ္ အေရာင္ကို အနိမ့္မွ အျမင့္သို႔ (၅) ဆင့္ သတ္မွတ္ေလ့ ရွိၾကသည္။ သို႔ေသာ္ လည္း အခ်ိဳ႕ေသာ ကရာေတး ကလပ္မ်ားတြင္ အျဖဴ ၊ အဝါ၊ လိေမၼာ္၊ အစိမ္း၊ အျပာ၊ အညိဳ၊ အနက္ ဟူ၍ ခုနွစ္ဆင့္ သတ္မွတ္ေလ့ ရွိၾကသည္။ သို့ေသာ္လည္း အခ်ို့ေသာ ကရာေတး ကလပ္မ်ားတြင္ အျဖူ၊ အဝါ၊ လိေမၼာ္၊ အစိမ္း၊ အျပာ၊ အညို၊ အနက္ ဟူ၍ ခုနွစ္ဆင့္ သတ္မွတ္ေလ့ ရွိျကသည္။  


၁၉၄၂ ခုနစ္ ေနာက္ပိုင္းကာလတြင္ ဂ်ပန္စစ္သားမ်ား သယ္ေဆာင္ လာခဲ့ေသာ ဂ်ဴ ဒို၊ ဂ်ဴ ဂ်စ္ဆု၊ အိုက္ကီဒို၊ ကင္ဒို(ဓားသိုင္း)၊ ကရာေတး တို႔သည္ ျမန္မာနိုင္ငံသို့ စတင္ပ်ံ့နွံ့ေရာက္ရွိခဲ့ပါသည္။
 ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဂ်ဴ ဒို၊ ဂ်ဴ ဂ်စ္ဆု၊ အိုက္ကီဒို၊ ကင္ဒို၊ ကရာေတး ကိုယ္ခံပညာရပ္မ်ားသည္ ၁၉၄၂ ခုနစ္ကတည္းက တည္ရွိခဲ့ေၾကာင္း မွတ္တမ္းမ်ားအရ သိရွိရပါသည္။
ဂ်ပန္ရိုးရာ ကိုယ္ခံပညာမ်ားကို အာရွလူငယ္ အစည္းအရံုး ၊ တို့ဗမာအစည္းအရံုး ၊ ဗမာ့လြတ္လပ္‌ေရး တပ္မေတာ္ (ဘီ၊ အိုင္၊ ‌ေအ) ၊ ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္ တို႔သည္လည္း ကိုယ္ခံပညာအျဖစ္လည္းေကာင္း ၊ တိုက္ခိုက္ေရးအတြက္လည္းေကာင္း ၊ အားကစားပညာအျဖစ္လည္းေကာင္း ေလ့က်င့္သင္ၾကားခဲ့ပါသည္။ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားကို အေျခခံမွစ၍ သင္ ၾကားခဲ့ရသည္။

ကရာေတးပညာ သာမက ျမန္မာ့သိုင္း၊ ဂ်ဴ ဒို၊ ဂ်ဴ ဂ်စ္ဆု၊ အိုက္ကီဒို၊ ကင္ဒို၊ ကြန္ဖူး၊ ေရွာင္လင္၊ ဗန္တို၊ တိုက္ကြမ္ဒုိ၊ ျမန္မာ့လက္ေဝွ႔ စေသာ ကိုယ္ခံပညာ အားလံုး တို႔သည္လည္း သူနည္းသူ႔ဟန္ ႏွင့္ သူ  အသံုးဝင္လွသည္၊ တန္ဖိုးရွိလွသည္။  

ကရာေတး ပညာရပ္သည္ ၁၉၆၅ ခုနစ္ ေနာက္ပိုင္းကာလတြင္ ပိုမိုပ်ံ႕ပြားလာခဲ့ပါသည္။ တကၠသိုလ္ ေကာလိပ္မ်ား၊ အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ား၊ တပ္မေတာ္ နွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕တို႔တြင္ ကရာေတး သင္တန္းမ်ား ေပၚထြန္းခဲ့သည္။ 
 


ဒဂံု ကရာေတး အသင္း၊ အဆာဟိ ကရာေတး အသင္း၊ ဟိုက္ကာရီ ကရာေတးအသင္း၊ ယူနိုက္တက္ ကရာေတးအသင္း၊ အိုကီနာဝါ ကရာေတး အသင္း၊တိုက္ဂါး ကရာေတးအသင္း၊ အိုယားမား ကရာေတး အသင္း၊ မူရာယားမား ကရာေတးအသင္း၊ ဘားမား ကရာေတးအသင္း၊ ဂိုစိုးကု ကရာေတး အသင္း၊ အက္ဆက္ ကရာေတးအသင္း၊ တန္ဆိုင္း ကရာေတးအသင္း၊ ဖူနာကိုရွိ ဂီခ်င္း ကရာေတး အသင္း၊ ဆိုရွိကိ ကရာေတးအသင္း၊ Institute of Karate ...စေသာ ကရာေတးအသင္းဖြဲ့မ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။  

ျမန္မာနိုင္ငံ ကရာေတး ကိုယ္ခံပညာသမိုင္း တြင္ ဆရာျကီး ဦးေက်ာ္ညြန့္၊ ဆရာျကီး ဦးစိုးတင့္၊ ဆရာျကီး ဦးေသာင္းဒင္၊ ဆရာျကီး ဦးရစ္ခ်တ္၊ စေသာ ဆရာျကီး တို့သည္ ဩဇာ တိကၠမ ျကီးမားေသာဆရာျကီး မ်ားျဖစ္ျကသည္။ ဆရာျကီး ဦးေက်ာ္ညြန့္၊ ဆရာျကီး ဦးရစ္ခ်တ္၊ ဆရာျကီး ဦးစိုးတင့္၊ ဆရာျကီး ဦးေသာင္းဒင္၊ ဗိုလ္ႀကီးမိုးဟိန္း (ဗထူး)၊ ဆရာ ဦးေမာင္ေမာင္သန္း၊ ဆရာ ဦးျမင့္ျကည္၊ ဆရာ ဦးစံနီ၊ ဆရာ ဦးဝင္းနိုင္၊ ဆရာ ဦးတင္ဝင္းေအာင္ (ေခၚ) ဆရာ ဦးဖိုးသာေအာင္၊ ဆရာ ဦးသိန္းဝင္း၊ ဆရာ ဦးစိုးေအာင္၊ ဆရာ ဦးစိုးဝင္း (ျမန္မာနိုင္ငံ ကရာေတးဒို အဖြဲ့ခ်ုပ္ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး)၊ ဆရာ ဦးေအာင္တင္စိန္၊ ဆရာ ဦးေမာင္ေမာင္ျမင့္ ၊ ဆရာ ဦးေဂးလ္မို စိုးမင္း၊ ဆရာ ဦးေမာင္ေမာင္ဦး၊ ဆရာ ဦးေနဝင္း၊ ဆရာ ဦးမင္းလြင္၊ ဆရာ ဦးစိုးဝင္း(ဟိုက္ကာရီ)၊ ဆရာဦး ျမင့္ေအာင္…..စေသာ ဆရာမ်ားသည္ ထင္ရွားခဲ့သည္။

ရွိုတိုကန္ 松濤館 ကရာေတး စတိုင္ နွင့္ က်ိုုရွင္ကိုင္း 極真会館 ကရာေတး စတိုင္ တို့ကို အဓိကထားျပီး ကစားျကသည္။ 
က်ိုရွင္ကိုင္း(က်ို့ရွင္း) (Kyokushin) ဆိုသည္မွာ ကရာေတးကစားသည့္ စတိုင္(Style) တစ္မ်ိုးျဖစ္သည္။ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ရွိုတိုကန္ စတိုင္(Style) ျပီးလွ်င္ က်ိုုရွင္ကိုင္း 極真会館 ကရာေတး စတိုင္ သည္  ဒုတိယေျမာက္အထင္ရွားဆံုးေသာ ကရာေတးကစားသည့္ စတိုင္ျဖစ္သည္။
တိုက္ပြဲ ၁၀၀ ကို ေအာင္ႏိုင္ျခင္းသည္ အကၽြမ္းက်င္ဆံုးမဟုတ္ပါ။
ရန္သူကို မတိုက္ခိုက္ပဲႏွင့္ (ေမတၱာတရား၊ သည္းခံျခင္း၊ ခြင့္လႊတ္ျခင္းျဖင့္) ေအာင္ႏိုင္ျခင္းသည္သာ အကၽြမ္းက်င္ဆံုးျဖစ္သည္။

 

Ref:

ဦးျမင့္ၾကြယ္ (ၿမိဳ ႔မ ျမင့္ၾကြယ္), Karate do (ကရာေတးဒို)
တရုတ္ျပည္ ဂ်ပန္ျပည္ ကိုယ္ခံပညာ နွင့္ ဇင္ဗုဒၶဘာသာအစ- ေဗာဓိဓမၼ
ဦးျမင့္ၾကြယ္ (ၿမိဳ ႔မ ျမင့္ၾကြယ္) Karate and Buddhism ေရွာင္လင္အစ ဆရာေတာ္ ေဗာဓိဓမၼ
True History of Bodhidharma Life ဆရာေတာ္ ေဗာဓိဓမၼ
ကရာေတးကိုယ္ခံပညာ နွင့္ ဇင္ဗုဒၶဘာသာအစ- ဆရာေတာ္ ေဗာဓိဓမၼ က
History of Karate
ဦးျမင့္ၾကြယ္ (ၿမိဳ ႔မ ျမင့္ၾကြယ္) ဆရာျကီး ဖူနာ့ကိုရွိ၊ ဂိခ်င္း ၏ ကရာေတးအမွန္တရား
ဇင္ဗုဒၶဘာသာအမွန္တရားနွင့္ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား ျကာပန္း တရားေတာ္ Flower Sermon
ဦးျမင့္ၾကြယ္ (ၿမိဳ ႔မ ျမင့္ၾကြယ္) ကရာေတးဒို အမွန္တရား
http://en.wikipedia.org/wiki/Gichin_Funakoshi
http://www.scribd.com/doc/47785810/Gichin-Funakoshi-Karate-Do-Kyohan
http://www.shotokai.com/ingles/history/shotokaikan.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Masatoshi_Nakayama
http://www.jka.or.jp/english/about/nakayama.html
http://www.genyukan.com/shotokanKarate.php
http://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%9B%E1%80%BE%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%90%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%80%E1%80%94%E1%80%BA
http://www.jkskarate.co.za/Shotokan_history.html
http://www.jkaindia.org/_final/ShotokanJka.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Zazen
http://zmm.mro.org/teachings/meditation-instructions/
http://www.onmarkproductions.com/html/daruma.shtml#.UeIaVqz7b64
http://www.caledonkarate.ca/about/history.html
http://www.knowledgerush.com/kr/jsp/db/board.jsp?id=77471
http://www.fourseas.co.uk/taichi/gichin%20funakoshi.html
http://www.knowledgerush.com/kr/jsp/db/board.jsp?id=76999
http://www.fourseas.co.uk/taichi/gichin%20funakoshi.html
http://www.aibudo.com/history/shotokan/gichin.html
http://www.knowledgerush.com/kr/jsp/db/board.jsp?id=77471
http://tenguhouse.typepad.com/aikikuzushi/page/2/
http://www.shotokai.com/ingles/kyohan/karakyoh.html
http://www.shotokai.com/ingles/kyohan/karakyoh.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Flower_Sermon
http://www.fightingmaster.com/masters/funakoshi/

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A9%BA%E6%89%8B
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://kenshinjukukaratedo.com/Kenshinjuku_Karate_Do_-_Aventura_North_Miami_Beach_Shotokan_Karate_Do_files/shapeimage_2.jpg&imgrefurl=http://kenshinjukukaratedo.com/&usg=__MLTL4Zv8QN2D4fqsC5FmvS5b7Ug=&h=313&w=386&sz=49&hl=en&start=42&um=1&tbnid=vsj3W1pPIrEwbM:&tbnh=100&tbnw=123&prev=/images%3Fq%3Dkarate-do%26ndsp%3D18%26hl%3Den%26sa%3DN%26start%3D36%26um%3D1
http://ikomyanmar.com/ikomyanmar.htm